Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Право" 2021 року набору

Рецензія на ОПП Святецька І. В.

Рецензія на ОПП Товстошкур О. С.

Рецензія на ОПП Гусак О. В.

Перелік дисциплін

Компоненти освітньо - професійної програми Правознавство спеціальності 081 Право СВО Бакалавр (240 кредітів ЄКТС)

Компоненти освітньо - професійної програми Правознавство спеціальності 081 Право СВО Бакалавр (120 кредітів ЄКТС)