Перелік дисциплін ОКР Бакалавр спеціальності 081 Право СВО Бакалавр (120 кредітів ЄКТС)

Назва дисципліни
Анотація
Силабус
ОБОВ'ЯЗКОВІ  ДИСЦИПЛІНИ
Університетська освіта
Аграрне право України
Адміністративне право України
Господарське право України
Господарський процес
Земельне право
Конституційне право України
Кримінальне право України
Кримінальне процесуальне право України
Міжнародне публічне право
Силабус
Судові та правоохоронні органи
Цивільне право України
Цивільне процесуальне право України
Юридична деонтологія
 
 
Назва дисципліни
Анотація
Презентація
ВИБІРКОВІ  ДИСЦИПЛІНИ
Здійснення вибору дисциплін 
Перелік міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін
Перелік вибіркових навчальних дисциплін ННІ ЕУПІТ (СВО Бакалавр)
Перелік вибіркових фахових навчальних дисциплін ОПП Правознавство
Адвокатура в Україні Анотація Презентація
Екологічне право України Анотація Презентація
Криміналістика Анотація Презентація
Митне право Анотація Презентація
Порівняльне правознавство Анотація Презентація
Право соціального забезпечення Анотація Презентація
Практикум з іноземної мови Анотація Презентація
Сімейне право Анотація Презентація
Спадкове право Анотація Презентація
Фінансове право Анотація Презентація
Юридична психологія Анотація Презентація
Нотаріат в Україні Анотація Презентація
Податкове право Анотація Презентація
Право Європейського Союзу Анотація Презентація
Правове регулювання банкрутства Анотація Презентація
Юридична риторика Анотація Презентація