Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2021 року набору