Обов'язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Робоча програма Анотація Силабус
Вища математика Робоча програма Анотація Силабус
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Робоча програма Анотація Силабус
Університетська освіта Робоча програма Анотація Силабус
Фізичне виховання Робоча програма Анотація Силабус
Фізика Робоча програма Анотація Силабус
Історія та культура України Робоча програма Анотація Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) Робоча програма Анотація Силабус
Філософія Робоча програма Анотація Силабус
Матеріалознавство Робоча програма Анотація Силабус
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка Робоча програма Анотація Силабус
Теоретична механіка Робоча програма Анотація Силабус
Технологія конструкційних матеріалів Робоча програма Анотація Силабус
Безпека життєдіяльності  Робоча програма Анотація Силабус
Підйомно-транспортні машинм Робоча програма Анотація Силабус