Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2020

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2020
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Диченко О. Ю., Ласло О. О. Моделювання просторового варіювання різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування землі 13
Бараболя О. В., Татарко Ю. В., Антоновський О. В. Вплив сортових особливостей зерна пшениці озимої на якість хлібопекарських властивостей 21
Астахова Я. В. Якість зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення 28
Бараболя О. В., Найдьон М. Ю., Кононеко С. М., Коровніченко С. Г. Вплив мінерального живлення на продуктивність сої 35
Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Шаповал О. С., Панченко С. С. Сучасний стан та перспективи насінництва сої в Лісостепу України 45
Маслійов С. В., Маслійов Є. С., Циганкова Н. А., Рудаков В. С. Ріст, розвиток і врожайність цукрової кукурудзи залежно від видів основного обробітку ґрунту 53
Польовий А. М., Божко Л. Ю., Вольвач О. В., Барсукова О. А. Агроекологічні умови формування продуктивності сорго в південних областях України в умовах змін клімату 61
Поспєлов С. В., Левченко Л. М., Чайка Т. О., Перепелиця А. А., Шандиба В. О., Попова К. М. Продуктивність культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Лісостепу України 69
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Поспєлов С. В., Поляков І. А., Тур В. Ю. Ефективність фунгіцидного контролю домінуючих хвороб томатів 80
Міленко О. Г., Солод І. С., Могилат П. Г., Гринь М. Е., Вегеренко В. С. Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно 86
Єременко О. А., Онищенко О. В. Динаміка змін біометричних показників рослин соняшнику залежно від основного обробітку ґрунту та регулятора росту в умовах Південного Степу України 93
Писаренко В. М., Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Піщаленко М. А., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л. Сучасна стратегія інтегрованого захисту рослин 104
Писаренко П. В., Матвійчук Б. В., Матвійчук Н. Г. Дефляційні ризики ґрунтового покриву Волинської області 112
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Тараненко А. О., Чальцев Д. В., Кахикало О. О., Гришина К. Є., Корчагін О. П. Екологічні аспекти міжрегіональної взаємодії у сфері поводження з твердими відходами (на прикладі програми реабілітації забруднених земель) 120
Колосовська В. В. Вплив змін клімату на продуктивність вики на території Полісся України 128
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Ноженко Ю. М., Рубан Ю. В. Методичні засади впровадження еко-інновацій у контексті сталого розвитку сільських територій 135
Горобець М. В., Писаренко П. В., Чайка Т. О., Міщенко О. В. Наукові підходи щодо екологізації технології вирощування ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу 142
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Матіюк В. В., Саєнко А. М., Усенко С. О., Халак В. І. Поліморфізм генів RYRI, ESR, MC4R та LEP у мікропопуляції свиней великої білої породи Українскої селекції 150
Недашківський В. М., Разанов С. Ф.  Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок 157
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М. Особливості поширення паразитозів овець у осінньо-пасовищний період 163
Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Визначення параметрів залишків дипропінату в молоці корів після застосування терапевтичних доз препарату Імкар-120 170
Горб К. О. Особливості локалізації бліх роду Ctenocephalides на тілі собак 176
Кравченко С. О., Мельничук В. В., Канівець Н. С., Бурда Т. Л. Епізоотологічні особливості перебігу демодекозу собак у місті Полтаві 183
Михайлютенко С. М., Замазій А. А., Корчан Л. М. Асоціативний перебіг триходектозу та гельмінтозів травного тракту в собак 189
Жулінська О. С., Лобачова І. В. Корекція відтворної функції вівцематок у ранньому післяродовому періоді 195
Кулинич С. М., Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. O., Зезекало M. A., Карпенко І. O. Дослідження стану дистального відділу кінцівок коней в умовах кінного клубу «Верхова їзда в Полтаві» 210
Кручиненко О. В., Бридихіна А. Ю. Гематологічні та біохімічні показники в котів і собак за наявності ктеноцефальозу 218
Стародуб Є. С., Мельничук В. В. Епізоотологічні особливості перебігу трихостронгільозу гусей у господарствах Полтавської області 224
Рудік О. В. Вплив дієтичної кормової добавки «Апса аміновіту» на показники крові за наявності еймеріозу в перепілок 230
Антіпов А. А., Мельничук В. В., Коваленко О. В., Долгін О. С. Клінічний прояв отодектозної інвазії в собак 237
Омельяненко О. Є., Кулинич С. М. Обґрунтування використання дексмедетомідину у кішок під час проведення оваріогістероектомії 244
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дудніков А. А., Дудник В. В., Бурлака О. А., Канівець О. В., Кривонос С. М. Відновлення деталей поверхневим пластичним деформуванням 251
Ляшенко С. В., Сівцов О. В. Запорожець Ю. В., Кошкалда С. І., Шевченко В. В. Обґрунтування експлуатаційних режимів роботи побутового подрібнювача відходів деревини 259
Лапенко Г. О., Горбенко О. В., Лапенко Т. Г., Ковтун В. А. Оптимізація параметрів шліфування алмазними кругами, виготовленими з алмазних порошків із нікелевим покриттям 267
Арендаренко В. М., Антонець А. В., Савченко Н. К., Самойленко Т. В., Іванов О. М. Розрахункова модель гравітаційного руху зернового матеріалу в похилому каналі з дискретно змінним кутом нахилу 273
Іванкова О. В., Гаращук О. В., Куценко В. І., Щербина В. В., Чижевський Д. В., Бабич Я. В., Тіхонов М. О. Дослідження методів відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки 283
Прасолов, Є. Я., Рижкова Т. Ю., Величко К. С. Експериментальне дослідження роботи гідро-пневматичного висівного апарату 293
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2020