Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2016

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2016
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Жуков О. В., Шаталін Д. Б. Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв’яків (Lumbricidae) Степового Придністров’я та впливу факторів середовища в організації їх угруповань природних, аграрних та урбанізованих екосистем 6 ENG
Танчик С. П., Миколенко Я. Ефективність контролю бур’янів у посівах кукурудзи при різних системах основного обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу України 20 ENG
Гарбар Л. А., Антал Т. В., Романов С. М. Особливості формування продуктивності посівів ріпаку ярого за впливу норм висіву та удобрення 24 ENG
Котченко М. В., Кирсанова Г. В., Пугач А. М., Пугач А. В. Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи в умовах Північного Степу України 27 ENG
Гавриленко О. С., Хоміцька О. А., Загорулько О. В. Оцінка впливу мікробіологічних процесів під час зберігання зерна ярої пшениці 31 ENG
Антал Т. В., Гарбар Л. А., Малеончук О. В., Корпан А. С., Трет'як Д. А. Польова схожість та урожайність пшениці твердої ярої та м’якої при застосуванні мінеральних добрив в умовах Лісостепу України 36 ENG
Сиплива Н. О., Гненна М. О., Коляденко С. С., Павленко О. В. Декоративні трав’янисті рослини в Україні (осередки культивування, структура, декоративність) 40 ENG
Гончар Л. М. Дія колоїдного розчину міді та цинку на проростання насіння вівса 45 ENG
Славгородська Ю. В. Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи 49 ENG
Єрмакова Л. М., Пророченко Т. І. Тривалість міжфазних періодів ріпаку ярого залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України 55 ENG
Єрмакова Л. М., Свистунов Ю. В. Формування врожаю та якості зерна кукурудзи залежно від удобрення в Лівобережному Лісостепу 60 ENG
Єрмакова Л. М., Крестьянінов Є. В. Урожайність кукурудзи залежно від удобрення та гібриду на темно-сірих опідзолених ґрунтах 63 ENG
Миколайко В. П. Особливості росту та розвитку насінників цикорію коренеплідного залежно від мінерального живлення 66 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Войтенко С. Л. Можливість підвищення молочної продуктивності у корів локальних порід 72 ENG
Палій А. П. Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння 76 ENG
Флока Л. В. Вплив рівня годівлі свиней червоної білопоясої породи на інтер'єрні показники 79 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Писаренко П. В., Гармаш О. І. Етнографічні особливості українського народу та їх роль у створенні екопоселень на території України 83 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Алєксєєва Є. О. Поширення мелофагозу овець у господарствах Запорізької області 89 ENG
Недосєков В. В., Козленко Т. Г. Оптимізація методів очистки та інактивації збудника каліцивірозу котів 92 ENG
Прус М. П., Шайдюк М. В. Методи діагностики ерліхіозу собак 95 ENG
Решетило О. І., Нікіфорова О. В. Застосування макролідів за демодекозу собак 99 ENG
Шатохін П. П., Супруненко К. В., Каришева Л. П. Вплив «Хоріоцену» на деякі біохімічні показники крові у підсисних свиноматок 102 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Молчанова А. В. Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт, водне середовище та атмосферне повітря 106 ENG
Натягла І. В. Гематологічні показники курей різних вікових груп за капіляріозної інвазії 111 ENG
Гугосьян Ю. А. Зміни гематологічних показників лошат за стронгілоїдозу 114 ENG
Семіренко В. В. Дослідження патоморфологічних і гістологічних особливостей патології дистального відділу кінцівок у свиней 118 ENG
 
Аннотации 123  
Аnnotations 129  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2016