Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2017

«Вісник ПДАА», №3, 2017
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Ляшенко С. В. Дослідження формування врожаю та якості плодів винограду за різних способів обрізування лози ENG
Тогачинська О. В., Тимощук Т. М. Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту ENG
Любич В. В. Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти ENG
Єременко О. А. Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження ENG
Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. Вплив різних умов сівби на формування продуктивності посівів соняшнику ENG
Пономаренко С. В. Просторово-часова динаміка урожайності кукурудзи культур в Полтавській області ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Дерень О. В., Добрянська О. П., Кориляк М. З., Батуревич О. О. Вплив мінералів вулканічного походження на хімічний склад ставової води ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Харитонов М. М., Бенселгуб А., Криваковська Р. В. Локальний моніторинг аеротехногенного забруднення довкілля металургійними комбінатами компанії «Арселор Міттал» ENG
Горб О. О., Чайка Т. О., Яснолоб І. О. Розвиток екопоселень в умовах органічного землеробства як напрям використання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Панасова Т. Г., Кулинич С. М., Жерносік І. А., Маленко А. В. Одержання та оцінка якості сперми псів ENG
Замазій А. А., Камбур М. Д., Колечко А. В. Динаміка вмісту аміаку в рубці телят ENG
Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В., Юськів І. Д. Гематологічні показники інвазованих трихурисами свиней у процесі застосування лікарських засобів ENG
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В., Гиренко І. В., Парченко В. В. Визначення біологічної дії препаратів «Трифузол-Н», «Трифузол-суспензія» та «Трифузол, розчин для ін’єкцій 1%» ENG
Краєвський А. Й., Лазоренко А. Б., Травецький М. О., Краєвський С. А., Галічев М. М. Запліднюваність корів залежно від стану обміну речовин перед синхронізацією еструсу ENG
Фотіна Т. І., Зажарська Н. М., Мисюга М. О., Неверковець Н. Ю., Попадюк М. М. Застосування «Літосорбу» козам для обробки вимені ENG
Сухонос В. П., Салівон В. О. Передопераційна корекція рівня загального білку в крові собак, хворих на портальну гіпертензію, ускладнену асцитом, шляхом інфузії 10 % альбуміну людини ENG
Ксьонз І. М., Корнієнко М. В. Видове диференціювання збудників хламідіозів тварин за допомогою полімеразної ланцюгової реакції ENG
Шарандак П. В., Левченко В. І. Діагностика мікроелементозів вівцематок ENG
Передера С. Б., Передера Ж. О., Щербакова Н. С., Держговська Є. О. Вплив дезінфекційного розчину на основі полігексаметиленгуанідін гідрохлориду на санітарно-показникові мікроорганізми та білих мишей  
Кравченко С. О., Канівець Н. С., Локес-Крупка Т. П. Спосіб зондування рубця у великої рогатої худоби ENG
Шатохін П. П., Супруненко К. В., Каришева Л. П., Деренчук Ю. І., Крилевець Ю. В. Корекція вмісту вітаміну А і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності ENG
Дмитренко Н. І. Методи діагностики та лікування циститу у котів ENG
Омельченко Г. О. Біологічні особливості осілих і мігруючих козуль Сумської області  
Авраменко Н. О. М’ясо диких тварин: особливості та склад ENG
Гончаров С. Л. Вікова динаміка зараження хижих видів риб личинками нематод Eustrongylides Excisus у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра ENG
Михайлютенко С. М. Поширення еустронгілідозу бичків родини Gobiidae в умовах Кременчуцького водосховища ENG
Вікуліна Г. В., Боровков С. Б. Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі (оглядова інформація) ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Арендаренко В. М., Ларенко В. В. Особливості розрахунку пружинного елементу регулятора кута атаки культиваторної лапи ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Григоришин Є. В. Схожість та енергія проростання насіння ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в залежності від впливу стимуляторів ENG
Молчанова А. В. Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт ENG
Родіонова К. О. Контроль мікробіологічної безпеки (Campylobacter Spp.) тушок птиці в процесі їх переробки ENG
Поліщук В. А. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств ENG
ВІТАННЯ
Аранчій В. І., Пікуль Г. І., Бердник В. П. Факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії – 25 років  
Бердник В. П., Кулинич С. М., Бердник І. Ю. До ювілею факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії  
Аранчій В. І., Опара М. М., Опара Н. М., Снітко Л. О. До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України  
   
Аннотации  
Аnnotations  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2017