Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2013

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії
Зміст 4  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Антонець С. С., Антонець А. С., Лук’яненко Т. В., Писаренко П. В., Писаренко В. М., Писаренко В. В. Соціально-етичні засади органічного землеробства 7 ENG
Писаренко П. В., Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. І. Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна 10 ENG
Жемела Г. П., Шевніков Д. М. Вплив агроекологічних факторів на ріст пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів 15 ENG
Герман М. М., Маренич М. М. Ефективність передпосівної обробки насіння фосфатмобілізуючими препаратами пшениці м’якої озимої 19 ENG
Колесніков Л. О., Колеснікова О. Л. Флора Сполучених Штатів Америки та суміжних країн Північної Америки у дендропарку Полтавської державної аграрної академії 22 ENG
Конопля К. В. Енерґія проростання і схожість насіння конопель різної крупності 28 ENG
Кулик М. І. Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum Virgatum L.) другого року веґетації 30 ENG
Міщенко С. В. Залежність схожості насіння самозапилених ліній конопель від покоління та тривалості зберігання 36 ENG
Гирка А. Д., Кулик І. О., Андрейченко О. Г. Урожайність вівса і ячменю ярого залежно від попередника та застосування мікродобрив у північному Степу 40 ENG
Гулай В. В. Алелопатичні зв’язки спірохет Leptospira Interrogans у фітоценозах болотистих лук 43 ENG
Козелець Г. М. Продуктивність коріандру залежно від строків сівби, норми висіву та ширини міжрядь у північному Степу України 45 ENG
Холод С. М., Холод С. Г., Іллічов Ю. Г. Нут – перспективна зернобобова культура для Лісостепу України 49 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Ільченко М. О. Взаємозв’язок між фізіологічними та біохімічними показниками сперми у кнурів 55 ENG
Ладиш І. О., Бублик В. М., Знагован С. Ю. Узагальнення результатів оцінки стану адаптаційної системи організму овець 58 ENG
Сідашова С. О. Оцінка придатності лактуючих корів бути донорами-реципієнтами доімплантаційних ембріонів 61 ENG
Ткачова О. Л., Добродєєва Л. Т., Россоха Л. В., Россоха В. І., Ткачов О. В. Цитогенетична та біотехнологічна оцінка жеребців тракененської та ганноверської порід 64 ENG
Гречка Г. М. Господарська цінність українських степових бджіл 67 ENG
Шамро Л. П., Шамро Т. М. Біологічні особливості робочих бджіл за умов зимівлі бджолиних сімей на різних кормах 70 ENG
Мироненко О. І., Булавкіна Т. П. Вплив мінеральних нетрадиційних кормових добавок на обмін макроелементів в організмі свиней 73 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Юськів Л. Л., Влізло В. В. Метаболічний профіль крові корів, хворих на післяродову гіпокальціємію 76 ENG
Бердник В. П., Тімченко О. В. Порівняння результатів досліджень молока корів із допомогою мастидинової проби та культурального методу на виділення Staphylococcus aureus 81 ENG
Іздепський В. Й., Іздепський А. В. Обмін білково-вуглеводних сполук у сироватці крові й синовіальній рідині за різних методів лікування та асептичних артритів у коней 84 ENG
Борисевич Б. В., Лісова В. В., Бондаренко О. В. Мікроскопічні зміни в печінці котів за каліцивірусної інфекції 87 ENG
Березовський А. В., Галат М. В., Небещук Л. В., Рибальченко Д. Ю. Епізоотологія та діагностика токсоплазмозу кіз 89 ENG
Довгій Ю. Ю., Фещенко Д. В., Рябцева Н. О., Згозінська О. А., Корячков В. А. Порівняльна ефективність знезаражування гною різних видів сільськогосподарських тварин реаґентами хімічної природи 92 ENG
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В. Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів 95 ENG
Грубіч П. Ю., Курман А. Ф., Лепета Л. В., Пархоменко Є. А. Розробка ПЛР тест-системи для видової ідентифікації збудників бабезіозу тварин 98 ENG
Гутий Б. В. Вплив хлориду кадмію на стан антиоксидантної системи у печінці щурів 102 ENG
Лобойко Ю. В. Показники неспецифічної резистентності однорічок коропа за інвазії ектопаразитами 104 ENG
Щербакова Н. С. Визначення безпечності м’яса птиці, хворої на еймеріоз 107 ENG
ЕКОНОМІКА
Опря А. Т. Наукова концепція статистичної методології: методи, показники, критерії надійності 109 ENG
Акопян Л. Л. Проблемы обеспечения сельского хозяйства Республики Армения кадрами сельскохозяйственных специальностей и пути их решения 120 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дмитриков В. П., Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. Переробка відпрацьованих свинцево-кадмієвих ґальванічних елементів. Повідомлення 1. Принципи і процеси переробки 123 ENG
Калінінченко А. В., Копішинська О. П., Копішинський А. В. Екологічні ризики видобутку сланцевого газу на газоносних площах України 127 ENG
Степова О. В., Галькевич В. І., Гудзь Я. В. Аналіз стану корозійної безпеки газопроводів Полтавської області 132 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Шершова С. В. Відходи вирощування представників роду ехінацея (Echinacea Moench) як перспективне джерело біологічно активних речовин 136 ENG
Мединець О. Е. Вплив часу відновлення весняної веґетації пшениці озимої на розвиток бурої листкової іржі 142 ENG
Корецький О. Є. Біологічна активність ґрунту у посівах пшениці озимої залежно від попередників у Лісостепу Лівобережному 146 ENG
Скареднов Д. Ю. Забійні та м’ясні якості свиней на відгодівлі за використання в раціонах концетрату сухого білкового соєвого кормового 150 ENG
Сенчук Т. Ю. Підготовча робота для проведення порівняння наслідків зимівлі на різних видах корму та її вплив на розвиток бджолиних сімей 154 ENG
Мірзаєва М. С. Окремі морфологічні, мікробіологічні, біохімічні показники ротової та кревікулярної рідин у клінічно здорових собак 158 ENG
Ляшенко А. О. Вплив тривалого зберігання кріоконсервованої сперми бугаїв у рідкому азоті на показники якості сперматозоїдів 162 ENG
Слюсар Г. В. Динаміка імунологічних показників крові собак за різних методів лікування ран 165 ENG
Собчишина Т. М. Рентґенологічна характеристика ефективності лікування котів, хворих на гнійний остеомієліт 169 ENG
Хижня Л. Ю. Поширення малофагозів курей у господарствах Полтавської області 173 ENG
Перетятько І. В. Економічна ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах України 175 ENG
Одарюк О. О. Економіко-правове регулювання ринку земель сільськогосподарського використання 180 ENG
РЕЦЕНЗІЇ
Опара М. М. Від зародження – до академічного існування 184 ENG
     
Аннотации 186  
Аnnotation 194  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2013