Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2010

ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Крамарев С.М., Скрипник  Л.Н., Артеменко С.Ф., Федорченко Ю.Н., Писаренко П.В.,  Ласло О.О., Жученко С.И., Сыроватко  В.А., Шевченко В.Н. Диагностика    минерального   питания   кукурузы    6
Горова Т.К., Кирюхіна Н.О. Параметри екологічної пластичності та стабільності врожайності коренеплодів у гібридів F1 виду Raphanus sativus L. 18
Грицаєнко З.М., Заболотна А.В. Інтенсивність дихання рослин і продуктивність фотосинтезу  пшениці ярої залежно від дії гербіциду і рістрегулятора 21
Грицаєнко З.М., Чернега А.О. Анатомічна будова фотосинтетичного апарату рослин  ячменю озимого під впливом  гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан 24
Швидь С.Ф., Швидь Л.М., Наталочка В.О., Ткаченко С.К. Динаміка залишкових концентрацій пестицидів у сільськогосподарській продукції в умовах Полтавської області 28
Гангур В.В., Гангур Ю.М., Маренич М.М. Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої  в умовах центральної частини Лівобережного Лісостепу України 33
Кір'ян В.М. Оцінка вихідного матеріалу пшениці озимої м'якої за ознаками якості зерна 35
Воронцов В.Т., Опара М.М. Досвід вирощування розторопші плямистої на невеликих ділянках  та використання її з метою оздоровлення 41
Ляшенко В.В., Маренич М.М. Вплив строків сівби на продуктивність посівів пшениці озимої 46
Гангур В.В., Сидоренко А.В., Бондарь П.І. Принципи визначення придатності сорту чи гібриду  для конкретного регіону вирощування 51
Харитонов М.М., Лапіна А.В. Еколого-меліоративна оцінка якості води поверхневих водойм  у гірничо-видобувних регіонах Придніпров'я 54
Колесник І.І., Коваленко Є.М. Господарсько-біологічні особливості цибулі ріпчастої  сорту Антоніна у стресових умовах вирощування 56
Архипенко Ф.М., Слюсар С.М. Зернова продуктивність суданського сорґо в північному Лісостепу 60
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Поліщук А.А., Булавкіна Т.П. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці 63
Колесник М.Д., Баньковська І.Б. Фітобіотичний стимулятор великоплідності поросят 67
Ножечкіна Г.М. Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва м'яких сирів  та розсольного сиру Фета 70
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Зміни якості свинини в процесі збереження 77
Троценко З.Г. Вплив темпів розвитку ремонтних телиць української чорно-рябої  молочної породи на молочну продуктивність корів-первісток 79
Ісіченко Н.В. Новий спосіб раціонального застосування біостимуляторів на вигодівлях  шовковичного шовкопряда 82
Бондаренко О.М. З історії розвитку птахівництва на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 87
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Кондрахін І.П., Локес П.І. Уролітіаз у собак і котів 93
Тимошенко О.П., Скрипка М.В., Пальчик В.В. Деякі особливості лабораторної діагностики  хламідіозу свиней 98
Прус М.П., Штрикуль Н.С., Курман А.Ф., Мокрий Ю.О. Аналіз біохімічних показників сироватки  крові коней за бабезіозу 101
Панікар І.І., Колич Н.Б. Патоморфологічні зміни за вірусного гепатиту м'ясоїдних 104
Висланько О.О., Зінов'єв С.Г., Гиря В.М., Марченков Ф.С. Ефективність використання  нового сорбенту мікотоксинів у свинарстві 107
Тітаренко О.В. Локалізація ентеробактерій роду Escherichia в організмі свиней 111
Балим Ю.П. Субхронічна токсичність селеданту для сільськогосподарських тварин 114
Авраменко Н.О., Міланко О.О. Особливості перебігу хламідіозу свиней  у сучасних свиногосподарствах 117
Лукьянова Г.А., Евстафьева В.А. Микробиоценоз кишечника у лошадей  при стронгилятозной инвазии 120
Панасенко І.Г. Використання концентрату білкового пір'яного в рідкому стані 124
Морозенко Д.В. Діагностика хронічного гломерулонефриту в собак 127
Міланко Г.О., Міланко О.О. Діагностичні аспекти хламідіозу жуйних у господарствах Сумщини 130
Дишлюк Н.В. Морфофункціональні особливості стравохідного мигдалика курей  віком 180, 210 і 300 діб 133
Ткачук О.Д. Вплив мікроклімату на основні показники резистентності свиней 136
ЕКОНОМІКА  
Яковенко Л.І. Інноваційний характер економіки знань 141
Пантелеймоненко А.О. Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті  світової фінансової кризи 146
Радченко О.Д. Проблеми фінансування фермерських господарств як форми малого бізнесу 152
Аранчій В.І., Зоря О.П. Фінансова стратегія у системі управління підприємством 156
Левченко З.М. Справедлива вартість як пріоритет в оцінці активів 160
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Кошовий М.Д., Костенко О.М. Оптимальне планування експериментів при обслуговуванні  комплексу технічних систем 163
Хейло М.І., Канівець О.В. Основний обробіток ґрунту активними робочими органами плоскоріза 167
Хейло М.І., Канівець О.В., Хейло І.М. Розробка ґрунтообробного знаряддя з активними робочими органами 172
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Диченко О.Ю. Динаміка чисельності озимої совки у посівах пшениці озимої 177
Манохіна-Тимошенко О.В. Застосування ЕМ-технології при вирощуванні кукурудзи в умовах Полтавської області 180
Манько Л.А. Cтупінь насичення сівозмін соняшником та його вплив на розповсюдження хвороб 183
Шуліка А.О. Індикаторний підхід до здійснення моніторинґу земельних ресурсів 186
Процько Я.І. Вплив нафти та нафтопродуктів на ґрунтовий покрив 189
Петренко А.А. Біохімічні показники крові собак, хворих на унцинаріозну моноінвазію 192
Ульянко Н.С. До питання патогенезу виразкової хвороби язика у великої рогатої худоби 195
Лихопій В.І. Сучасний стан м'ясопродуктового підкомплексу Полтавської області 197
Горбатюк Л.М. Інвестиції: економічна сутність і класифікація 201
Мокієнко Т.В. Управління витратами у системі стратегічного менеджменту підприємства 205
ЮВІЛЕЇ  
Рыбалко В.П., Данилова Т.Н., Барановский Д.И., Хохлов А.М. Известному ученому и педагогу  В.И. Герасимову – 75 лет 208
Опара М.М., Опара Н.М., Снітко Л.О., Гордига Г.Г. Його життєвє кредо – служіння науці 209
Сагло О.Ф. Шлях пошуків і перемог 211
   
Аннотации 213
Аnnotation 219
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2010