Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2006

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №2, 2006  

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 
Писаренко В.М., Опара М.М. Вісімдесят п’ять славних літ 6

85 РОКІВ НЕВПИННОГО ПОШУКУ
 
Писаренко П.В., Опара М.М., Самородов В.М. Історія та наукові доробки агрономічного факультету 10
Поліщук А.А., Рибалка М.М. Науковий і практичний доробок факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 13
Лапенко Г.О. Наукова діяльність на факультеті механізації сільського господарства 15
Аранчій В.І., Тютюнник Ю.М., Єгорова О.В. Наукові здобутки факультету обліку та фінансів 17
Сосновська О.О., Дорофєєв О.В. Наукові здобутки факультету економіки та менеджменту 20
Панікар І.І., Шатохін П.П. Наукові здобутки факультету ветеринарної медицини 24

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Швидь С.Ф., Брегеда С.Г., Яроша А.О., Нечипоренко О.В., Писаренко П.В., Горб О.О. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення Полтавської області. Повідомлення 1. Баланс гумусу 27
Дзюбецький Б.В., Борисов В.М., Кравченко В.М. Визначення ступеню спорідненості самозапилених ліній кукурудзи трьох гетерозисних плазм на основі індексів гетерозису 31
Яновський Ю.П., Кравець І.С., Сухомуд О.Г. Захист плодового розсадника від зимового п’ядуна і п’ядуна-обдирало плодового та особливості їх біології й шкідливості в центральному лісостепу України 34
Осокіна Н.М. Об’єктивні агрокліматичні показники споживчої стиглості плодів чорної смородини 39
Шевніков М.Я. Принципи підбору сортів сої та гібридів кукурудзи для смугових посівів 42
Глущенко Л.Д., Чекрізов І.О., Гангур В.В., Опара М.М., Білявський Ю.В., Гриб М.І., Ампілогова М.М., Матвєєва О.Ю., Касіч В.М., Калініченко С.М., Хоменко Л.В., Яцун Т.П., Кавалір Л.В., Сокирко П.Г., Товстошкур В.М. Беззмінному житу – 120 років 49
Буйдін В.В., Нор В.Ю., Поспєлов С.В., Самородов В.М. Особливості дії екстрактів різних органів ехінацеї пурпурової на ріст коренів ячменю 53
Іващенко О.Д., Шешеня С.К., Буєвич Н.О. Залежність активної кислотності води, концентрації іонів водню та вмісту сульфатів від термінів магнітної обробки та сили магнітного поля 58
Кудрик М.А., Плахотіна Ж.Є., Стебліна К.П. Вплив величини індукції електромагнітного поля та часу обробки ним на фізико-хімічні властивості бідистиляту 60
Кобизєва Л.Н. Поліморфізм білка у насінні сої в умовах східного Лісостепу України 62
Козубенко О.С., Костогриз П.В. Вологозабезпеченість рослин цукрових буряків, ячменю ярого та кукурудзи при заміні традиційного альтернативними варіантами основного обробітку ґрунту в сівозміні 65
Лисицкая С.М., Балалаев А.К. Статистическая оценка влияния матричной основы на эффективность инсектицидов в динамике развития картофельного агроценоза 69
Сидоренко А.В., Агафонова С.О., Олепір Р.В. Новий агроприйом у боротьбі з бур'янами при вирощуванні сої 75
Хомчак О.М., Хомчак М.Ю., Полторецький С.П. Енергетична ефективність різних норм мінеральних добрив при вирощуванні овочевого гороху на різних ґрунтах 78
Холод С.Г. Значення показника “тривалість вегетаційного періоду” для селекції проса 81

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Трончук І.С., Бердник І. Ю. Вплив концентрації обмінної енергії та поживних речовин у сухій речовині раціонів на продуктивність дійних корів 86
Лукьянова Г.А., Глазко В.И. Динамика численности и породного разнообразия лошадей в Автономной Республике Крым 91
Нагаєвич В.М. Становлення та розвиток науково-освітніх зоотехнічних закладів Полтавщини (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) 94
Біндюг О.А., Лобченко В.О., Вагідова О.О. Ефективність застосування бактеріального препарату у свинарстві 99
Зінов’єв С.Г. Вплив сухих ферментованих кормів на пул вільних амінокислот крові молодняку свиней 102
Томін Є.Ф. Продуктивність свиней за різних методів розведення та рівнів годівлі 105
Чехлатий О.М. Історичні аспекти вчення про годівлю свиней 108
Акнєвський Ю.П. Вплив енергії росту на екстер'єрні особливості чистопородного та помісного молодняку свиней 113
Семенов С.О., Висланько О.О., Бігдан М.А., Чаповський М.І. Біостимулятори пребіотичної дії в раціонах поросят 118

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Іздепський В.Й., Чилідзе С.С. Підвищення резистентності організму овець – запорука профілактики копитної гнилі 122
Гаврилін П.М., Тішкіна Н.М. Особливості динаміки клітинного складу функціональних зон лімфоїдної паренхіми лімфатичних вузлів новонароджених поросят 126
Панасенко І.Г. Безкоагуляційна нейтралізація лужних білкових гідролізатів 130
Кулинич С.М. Причини появи грибкових уражень копитець в зимово-стійловий період, та особливості клінічного перебігу 134
Передера С.Б., Тесленко П.В., Щербакова Н.С. Лейкоз ВРХ: епізоотологія, діагностика та оздоровлення 137
Мусієнко Ю.В., Вощенко І.Б., Чекан О.М. Вплив біологічно активних препаратів на протяжність стадій опоросу 140

ЕКОНОМІКА
 
Писаренко В.В., Прислопська Т.М. Вітчизнянний досвід реалізації успішних маркетингових стратегій в агробізнесі 144
Компанієць В.О. Еколого-економічні аспекти застосування добрив у технології вирощування озимої пшениці 148
Ушкаренко Ю.В. Формування та порядок використання майнових фондів сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки 154
Шаравара Р.І. Формування системи відносин між менеджером і дрібними акціонерами: трансакційний аспект 159

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Кваша А.П. Біологічна активність ґрунту під беззмінним посівом цукрових буряків 164
Дубенець М.В. Сучасний стан ефективності та собівартість виробництва свинини в Полтавській області 166
Болдирєва Л. М. Аутсорсинг транспорту в АПК 171

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
Опря А.Т. Математична оцінка надійності статистичних параметрів у кореляційному моделюванні економічних явищ 176

ОГЛЯДИ
 
Мартыненко Н.А. Свинья как модель в биомедицинских исследованиях. ксенотрансплантация (обзор) 181

ЮВІЛЕЇ
 
Писаренко В.М., Опара М.М. Поважний вік – душа молода 189

Аннотации
 
Annotation  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2006