Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2009

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
№1, 2009
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Білоножко В.Я., Карпенко В.П. Анатомічна структура епідермісу листкового апарату ячменю ярого за дії ґербіциду Лінтур і його бакових сумішей із біопрепаратом Аґат-25 К 5
Шевніков М.Я. Соя – важливий компонент для ефективного використання біокліматичного потенціалу Лівобережної частини Лісостепу України 9
Гирка А.Д. Вплив локального азотного підживлення на формування показників структури врожаю озимої пшениці 13
Маренич М.М., Міщенко О.В. Аналіз урожайності пшениці озимої в умовах Гадяцького району Полтавської області 17
Колеснік Л.І. Сезонний розвиток капустяної совки та його прогнозування 19
Розторгуєв В.А. Окремі результати вивчення овочевих рослин різного походження 23
Цилюрик О.І. Забур’яненість чистого пару за різних способів його обробітку в Степу України 28
Харченко Ю.В., Чигрин А.В., Бондус Р.О. Вивчення стійкості зразків картоплі до біотичних і абіотичних чинників в умовах Устимівської дослідної станції рослинництва 34
Єремко Л.С., Сидоренко А.В., Олепір Р.В., Агафанова С.О. Продуктивність окремих сільськогосподарських культур за застосування реґуляторів росту рослин 43
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Трончук І.С., Рак Т.М. Яловичина для виробника повинна бути рентабельною 46
Коваленко В.Ф., Мироненко О.І. Вплив мінеральних добавок на стан хімусу в різних відділах травного тракту поросят 49
Поліщук А.А., Булавкіна Т.П. Дослідження токсичності важких металів у свинарстві 53
Бусенко О.Т., Голуб Н.Д. Функція гіпофізу і наднирників у бугайців за зниженого рівня годівлі 57
Бірта Г.О. Гістологічні дослідження найдовшого м’яза спини свиней різного напряму продуктивності 62
Бірта Г.О. Рівень використання поживних речовин корму та баланс азоту, кальцію, фосфору в організмі свиней 66
Гиря В.М., Манюненко С.А. Оцінка свиней полтавської м'ясної породи різних популяцій за комбінаційною здатністю 69
Труш В.М. Наукове обґрунтування альтернативної одностадійної технології вирощування молодняку великої рогатої худоби на м’ясо 73
Колесник М.Д., Баньковська І.Б., Костенко О.І. Складові ефективності використання розторопші плямистої 76
Васильєва О.О. Страусівництво – нова перспективна галузь сільськогосподарського виробництва України 78
Бондаренко О.М. Історична роль Полтавського товариства сільського господарства у розвитку птахівництва Полтавщини (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) 85
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Тимошенко О.П., Бусел Ю.М. Ефективність комплексної діагностики панкреатиту в собак, підтверджена морфологічними дослідженнями 87
Кулинич С.М., Тер-Вартанов Ю.Е. Біохімічне дослідження сльозної рідини клінічно здорових особин великої рогатої худоби 94
Скрипка М.В. Патоморфологічні зміни в білих мишей за експериментального зараження хламідіями, виділеними від хворих на хламідіоз свиней 98
Євстаф’єва В.О. Випробування дезінфектантів за аскарозної інвазії свиней 101
Вікуліна Г.В., Тимошенко О.П. Гістологічні зміни паренхіми легень поросят, хворих на неспецифічну бронхопневмонію 104
Ульянко Н.С., Локес П.І., Супруненко К.В. Виразкова хвороба язика у великої рогатої худоби 109
Панасенко І.Г., Прокопенко Л.С., Юрченко Х.Ф. Хімічний склад і поживність концентрату білкового пір'яного (КБП) за згодовування його свиням 112
Бердник В.П., Пашова Н.Т., Пісоцька З.Г. Спогади про засновника Полтавської ЗНДВС, доктора ветеринарних наук Т.В. Пашова 115
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Лень О.І. Формування асимілюючої поверхні та її вплив на продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування 119
Тоцький В.М. Вплив строків сівби на формування елементів продуктивності та врожайності соняшнику 122
Троценко З.Г. Соя – джерело покриття білкового дефіциту 125
Артюх О.М. Вплив бакових сумішей післясходових гербіцидів на урожайність цукрового буряка 128
Гирка Т.В. Вплив агротехнічних прийомів вирощування кукурудзи на пошкодженість проростків личинками коваликів 131
Сагайдак Є.О. Оцінка та добір генотипів льону олійного на посухостійкість 134
Ласло О.О. Органічне землеробство – шлях до екологічно безпечної продукції 137
Зуєнко В.В. Вплив антропогенних факторів на структуру угрупування турунів у лісових насадженнях 140
Одарюк О.О. Забезпечення збереження інформації в земельних інформаційних системах 146
Омелянчук Л.Д. Вплив інтенсивності росту на інтер’єрні показники ремонтного молодняку свиней 150
Колісник О.І. Хімічний склад м’яса абердин-анґуських бичків різних генотипів 153
Косовненко Н.В. Оцінка телиць різних молочних порід за екстер’єром 156
Щербакова Н.С. Визначення строків виведення препарату БІ-септим із м’яса птиці 159
Оренчук Е.П. Влияние избыточного поступления в организм нитрата натрия на проницаемость кожи для водорастворимых веществ 161
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ  
Близнюченко А.Г. Клонология – наука будущего 166
Перевозникова Н.И., Крепс Е.М., Шерстюк Л.Н. Роль БАД на основе эффективных травяных формул (из истории тибетской медицины) 175
ОГЛЯДИ  
Мартиненко Н.А., Коваленко В.Ф., Ільченко М.О., Базалевич А.В. Фактори спермальної плазми, що контролюють кріотолерантність сперміїв кнура 179
ВИДАТНІ ПОСТАТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
(до 90-річчя від дня заснування)
 
Шевчук С.М. Професор Михайло Самбікін – фундатор української агрометеорологічної науки 184
ПОДІЇ  
Бердник В.П. 50 років Полтавській зональній науково-дослідній ветеринарній станції 189
Нагаєвич В.М., Самородов В.М. Золоті розсипи спадщини Федора Почерняєва: урочистості з нагоди 80-річчя вченого й організатора науки 194
   
Аннотации 196
Аnnotation 203
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2009