Участь викладачів кафедри технологій дрібного тваринництва у Міжвузівській науково-практичній конференції

11 березня 2020 року викладачі кафедри технологій дрібного тваринництва взяли у участь у Міжвузівській науково-практичній конференції «Інноваційні методи біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин», присвяченій 80-річчю академіка Віктора Федоровича Коваленка.

Конференція відбулась на базі Полтавської державної аграрної академії і була представлена широким загалом викладачів і науковців Полтавської державної аграрної академії, Української медичної стоматологічної академії, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України.

У ході роботи конференції було оприлюднено основні результати досліджень у галузі біотехнології відтворення свиней учнями академіка В. Ф. Коваленка.

Завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва, кандидат біологічних наук Світлана Усенко доповіла про сучасний розвиток гіпотези циклічної лабільності гомеостазу у самок свиней та  теорії локально-міжтканинної диференціації метаболічних процесів у системі «мати-плід».

За результатами конференції окреслено шляхи використання наукового та педагогічного спадку академіка В. Ф. Коваленка у процесі підготовки здобувачів вищої освіти.