Спеціальність "Захист і карантин рослин"

 

 

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин

Презентація спеціальності

Інформація про зміст навчання спеціальності "Захист і карантин рослин"

Форма навчання – очна (денна)

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступінь вищої освіти бакалавр. 

Можливість подальшого навчання в магістратурі: очна (денна) і заочна форми навчання

Навчання за ступенем вищої освіти:

 • БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма Захист і карантин рослин – термін навчання 3 роки 10 місяців за денною формою

Ліцензований обсяг становить 25 осіб

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» отримують кваліфікацію Бакалавр із захисту і карантину рослин, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

 

Формування контингенту студентів:

 • випускники повної середньої школи (11 класів)
 • випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Вступні іспити:

 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУ;
 • на основі ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАУфаховий іспит.

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;

В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти стажування за кордоном
 • за програмою набуття фермерського досвіду в Німеччині
 • за програмою сезонних сільськогосподарських робіт у Великій Британії та Данії, Ірландії
 • можливість пройти стажування та навчання у ВНЗ Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини.
 • одержати навички дослідника та 2 робочих професії.

Напрями професійної діяльності:

 • агроном господарства, управління; 
 • інспектор з захисту рослин;
 • науковий співробітник;
 • співробітник контрольно-токсичних лабораторій;
 • спеціаліст біологічного захисту рослин в господарствах різної форми власності;
 • дорадник, дорадник-експерт;
 • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку України;
 • кредитний та страховий експерт.
 • керівник с.-г. підприємства;

Функції професійної діяльності:

 • здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за новітніми принципами і методами;
 • здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження;
 • здатність розробляти прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів, що дозволить реалізувати державну політику у сфері захисту і карантину рослин;
 • здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи;
 • здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення;
 • здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих організмів;
 • здатність координувати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих організмів в Україні;
 • здатність комплексно застосовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та поширення  шкідливих організмів до господарськи невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля;
 • здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням;
 • здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування.