Рішення Вченої ради університету за 2023-2024 навчальний рік