Рішення Вченої ради університету за 2022-2023 навчальний рік