Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Полтавського державного аграрного університету є колегіальним виборним дорадчим органом, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих вчених, що навчаються або працюють в університеті, зокрема з питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Рада молодих вчених ПДАУ діє на громадських засадах. Робота Ради ґрунтується на принципах: свободи наукової творчості; добровільності, колегіальності, відкритості; рівності права осіб, які навчаються або працюють в університеті, на участь у діяльності Ради молодих вчених.

Склад Ради молодих вчених ПДАУ формується з молодих вчених (вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого – магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі), які представляють факультети / інститути, навчаються та / або працюють в університеті.

 

Основними завданнями Ради молодих вчених ПДАУ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;

 • сприяння взаємодії між молодими вченими та університетом, розвитку міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

 • консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності;

 • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формування колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

 • підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;

 • сприяння розвитку і вдосконалення наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

 

Рада молодих вчених ПДАУ має право:

 • приймати акти, що регламентують її організацію та діяльність;

 • проводити організаційні, наукові та освітні заходи;

 • популяризувати наукову діяльність серед молодих вчених, сприяти залученню осіб до наукової та інноваційної діяльності;

 • представляти інтереси молодих вчених перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку університетської кар’єри;

 • сприяти підвищенню якості наукових досліджень;

 • сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

 • сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

 • взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

 • створювати робочі групи, секції з різних проблемних питань;

 • інформувати громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті університету та оприлюднення в інший прийнятий спосіб плану роботи, складу робочих органів, тощо;

 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.

 

Склад Ради молодих вчених:

 • Ващенко Валерія Вадимівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність 051 Економіка кафедри підприємництва і права Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій;

 • Зоря Олексій Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та фінансів;

 • Дячков Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій;

 • Зоря Світлана Петрівна, голова Ради молодих вчених, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та фінансів;

 • Карбан Юлія Василівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри технологій дрібного тваринництва факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

 • Келемеш Антон Олександрович, кандидата технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету;

 • Макаова Богдана Євгенівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність 201 Агрономія кафедри селекції, насінництва і генетики факультету агротехнологій та екології;

 • Мельничук Віталій Васильович, заступник голови Ради молодих вчених, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки факультету ветеринарної медицини;

 • Проценко Сергій Юрійович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність 133 Галузеве машинобудування кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету;

 • Рибальченко Анна Михайлівна, асистент кафедри селекції, насінництва і генетики факультету агротехнологій та екології;

 • Самойлик Юлія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій;

 • Сорокова Світлана Станіславівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальність 211 Ветеринарна медицина кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини.

 

Сьогодення Ради молодих вчених

 

Положення про Раду молодих вчених

Положення про щорічний конкурс Кращий молодий науковець року

 

План роботи Ради молодих вчених на 2020-2021 н.р.,

Звіт про роботу Ради молодих вчених за 2019-2020 н.р.

План роботи Ради молодих вчених на 2019-2020 н.р.

Звіт про роботу Ради молодих вчених за 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу Ради молодих вчених за 2018-2019 н.р.

 

Бланк заяви для вступу до Ради  (doc)

 

тел.: 0993370500
Зоря Світлана