Дячков Дмитро Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту ім. І.А. Маркіної

Посада: 

Професор

Науковий ступінь: 

Доктор економічних наук

Вчені звання: 

Професор

Контактна інформація: 

ауд. 487а, 466

E-mail: dmiraf@ukr.net

            dmytro.dyachkov@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Викладає навчальні дисципліни:

 • Актуальні проблеми детінізації економіки та управління безпекою підприємства
 • Управління безпекою в бізнес-середовищі
 • Тайм-менеджмент
 • Менеджмент-консалтинг
 • Університетська освіта
 • Інжиніринг та управління проектами
   

Науково-дослідна робота здійснюється за темами: «Управління інформаційним потенціалом підприємств», «Інформаційна безпека підприємств»,  «Управління цифровою трансформацією».

Освіта

У 2008 р. закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

Аспірантура

2010-2014 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Тема дисертаційного дослідження «Управління інформаційним потенціалом підприємств харчової промисловості».  У  2014 р. присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук.

Докторантура

2018-2020 рр. навчався в докторантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Тема дисертаційного дослідження «Управління інформаційною безпекою підприємств агропродовольчох сфери  України». 

У  2020 р. присуджено науковий ступінь доктораекономічних наук.

Досвід роботи

Досвід роботи у закладах вищої освіти 10 років.

З вересня 2016 р. працює на кафедрі менеджменту на посаді доцента.

З  вересня  2020 р. працює на кафедрі менеджменту на посаді професора.

Знання мов

англійська В2

Підвищення кваліфікації

 • Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва», м. Київ; Свідоцтво № Е-131 від 01 грудня 2017 р.
 • Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», вересень-грудень 2020 р., Сертифікат від 18.02.2021 р.
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Сертифікат від 17.09.2021 р. Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (дата закінчення тренінгу 08.08.2022 р.)
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Сертифікат від 03.02.2022 р. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
 • Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава. Сертифікат № СС00493014/002926/22, від 02.08.2022 р. Вебінар на тему: «Комунікації під час війни»
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Сертифікат від 03.08.2022 р. Курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»
 • Інтернет-курси Campster. Сертифікат № 3002200 від 03.08.2022 р. «Курс "Time management"»
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Сертифікат від 09.08.2022 р. Курс «Інформаційна безпека»
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS. Сертифікат від 10.08.2022 р. Курс «Сучасне управління проектами – мистецтво порушення правил»
 • Платформа масових відкритих онлайн-курсів UDEMY. Сертифікат від 18.08.2022 р. Курс «Productivity and Time-management for the overwhelmeed» (англійською мовою)
 • Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава. Сертифікат № СС00493014/003030/22, від 23.08.2022 р. Вебінар на тему «Безпека під час війни»
 • Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава. Сертифікат № СС00493014/000568-22, від 13.10.2022 р. Вебінар на тему «Адаптація  під час війни»
 • Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава. Сертифікат № СС00493014/000649-22, від 22.12.2022 р. Вебінар на тему «Лідерство  під час війни»

Стажування

 • З 1.08.2014 р. по 10.08.2014 р. проходив програму стажування у Вищій школі менеджменту в м. Варшава (сертифікат Nr: C/26/2014)
 • З 17.01.2016 р. по 22.01.2016 р. приймав участь у програмі стажування Академічного співтовариства Міхала Балудянського за напрямом «Інноваційні методи та підходи в освіті» (м.  Братислава) (сертифікат 089-01/16)
 • Травень-червень 2016 р. приймав  учать у програмі стажування на основі Університету  ім. Менделя в Брно за напрямом «Інформаційна безпека соціально-економічних систем» (сертифікат # 357)
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ; Свідоцтво СС 00493706/015204-21 від 05.11.2021 р.; тема «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності».
 • Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава; Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта дорадника № 36 від 31.10.2019 р
 • З 12.01.2022 р. по 12.02.2022 р., Академія CDE, м. Краків (Республіка Польща), програма науково-педагогічного підвищення кваліфікації (стажування) «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукової роботи», 180 год. Сертифікат Т22021226 від 12.02.2022 р.

Участь у міжнародних проектах

З вересня 2020 р. витупав учасником пілотного проекту YEP - «Підприємницького університету» з вивчення та викладення  курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами».

Здобутки

 • Атестат доцента АД 000700 виданий 20.03.2018 р.
 • Атестат професора АП 004426 виданий 10.10.2022 р.
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Експерт секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут» Експертної ради МОН конкурсного відбору конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.
 • Головний виконавець державної теми «Концепція інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0120U105469), 2021-2023 рр. (Конкурс наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН, 2020 р.).
 • Член редакційної колегії фахового видання «Наукові праці МАУП» Серія «Економічні науки».
 • Головний редактор закордонних колективних монографій «Management of the 21st century: globalization challenges.», «Security management of the XXI century : national and geopolitical aspects».
 • Член Вченої ради Полтавського державного аграрного університету
 • Член Ради молодих учених Полтавського державного аграрного університету
 • Асоційований член Українській Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Свідоцтво №340 від 14 вересня 2020 р.
 • Член Вченоїради Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку (Чехія)

Публікації

Має понад 250 публікацій, з них, 157наукових та 97 навчально-методичного характеру, у тому числі, 52 наукові праці, опубліковані у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 2 одноосібні монографії, 6 статей у вітчизняних колективних монографіях, 10 статей в закордонних колективних монографіях, 2 навчальних посібники, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір.

Основні публікації за напрямом представлені в додатку.

Список публікацій: 

Обов'язки

 • гарант освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • заступник директора ННІ економіки, управління, права та інформаційних технологій зі спеціальностей "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування".

Факультети: