Наукові керівники здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії