Деканат факультету обліку та фінансів

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
кандидат економічних наук, професор

 

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

заступник декана за спеціальностями
071 «Облік і оподаткування» та 052 «Політологія»
кандидат економічних наук, доцент
заступник декана за спеціальностями
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 035 "Філологія"
кандидат економічних наук, доцент

 

завідувач лабораторії
інноваційних технологій та методів освіти

 

МЕТОДИСТИ

Потапенко
Вікторія Василівна
Кіяшко
Юлія Анатоліївна
методист денної форми навчання
методист заочного відділення
Золотоверх
Аліна Володимирівна
секретар деканату

 

Функції деканату

Деканат відповідає за адміністративне забезпечення навчального процесу, методичні питання, ведення діловодства.

Працівники деканату виконують наступні функції:

  • Координація навчального процесу на факультеті;
  • Організація й проведення заліково - екзаменаційних сесій, державної атестації здобувачів вищої освіти (розклад іспитів і заліків, підготовка заліково - екзаменаційних відомостей), всіх видів практики;
  • Участь у підготовці пропозицій і складанні перспективних і річних планів роботи факультету;
  • Реалізація дій по вдосконалюванню технології навчання;
  • Здійснення індивідуальної й виховної роботи зі здобувачами, проведення зборів та старостатів;
  • Організація умов життя ЗВО, суспільних заходів, підготовка пропозицій по моральному й матеріальному заохоченню ЗВО, а також про заходи дисциплінарного впливу;
  • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять факультету;
  • Ведення діловодства на факультеті відповідно до діючих нормативних актів, документації по викладачах та ЗВО.