Яснолоб Ілона Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Вчені звання: 

2019 р. – доцент кафедри підприємництва і права (атестат АД № 003716 від 16.12.2019 р.)

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра підприємництва і права, каб. 484
 
Ідентифікатори науковця:

 

Основні дисципліни: "Підприємництво та бізнес-культура", "Організація аргарного бізнесу", "Організація власної справи", "Право інтелектуальної власностії", "Теорія організації", "Управління вартістю підприємства".

Освіта

У 2010 р. закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
2009-2011 рр. - Інститут післядипломної освіти та дорадництва ПДАА зі спеціальності "Менеджмент організації".

Аспірантура

2011-2013 рр.: аспірантура Полтавської державної аграрної академії

2016 р. - кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування та розвиток ринку плодоовочевої продукції".

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років, у т.ч. у ПДАА - 6 років.

Знання мов

Українська, російська, англійська, французька.

Підвищення кваліфікації

-      закордонні:
з 26.10.2016 р. по 26.01.2017 р. підвищення кваліфікації у Вищій школі бізнесу у Домброві Гурнічей (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 07.04.2017 р. (180 годин)
з 15.05.2018 р. по 29.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Академії WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 29.05.2018 р. (108 годин)
з 13.05.2019 р. по 14.06.2019 р. підвищення кваліфікації у Академії WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні процеси і якісний менеджмент в вищих навчальних закладах ЄС» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.06.2019 р. (150 годин)
з 01 липня 2020 р. по 30 вересня 2020 р. стажування у рамках науково-дидактичного співробітництва між Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) (Республіка Польща) на тему: «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» для науково-педагогічних працівників партнерських навчальних закладів з України; свідоцтво про підвищення кваліфікації від 30.09.2020 р. (180 годин)
-      українські:
з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СС 00493706/001145-16 від 30.09.2016 р.);
з 25.04.2016 р. по 21.10.2016 р. підвищення кваліфікації у Науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Міністерства освіти і науки України, цикл навчальних семінарів  для фахівців підрозділів ВНЗ України з питань інтелектуальної власності «Менеджмент та практика управління інтелектуальною власністю», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 100 від 21.10.2016 р.;
з 13.10.2016 р. по 22.12.2016 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, «Горизонт 2020»: можливості та правила участі. Участь науково-педагогічних працівників ВНЗ України в конкурсах рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 22.12.2016 р.;
з 19.06.2017 р. по 23.06.2017 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України» (свідоцтво СС 00493706/003716-17 від 23.06.2017 р.);
з 05.10.2017 р. по 19.10.2017 р. підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти) на тему: «НПП аграрних ВНЗ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі» (свідоцтво СС 00493706/004458-17 від 19.10.2017 р.);
з 10.05.2018 р. по 24.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, свідоцтво про навчання дорадника (експерта-дорадника) № 352 від 24.05.2018 р.;
з 10.05.2018 р. по 24.05.2018 р. підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника з можливістю здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки та менеджменту; розвитку сільських територій, свідоцтво № 14 від 04.07.2018 р.
з 04.10.2021 р. по 18.10.2021 р. підвищення кваліфікації з курсу «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» за дистанційною формою у ТОВ «Академії цифрового розвитку», Міністерства освіти і науки України за підтримки Google Україна, сертифікат про успішне завершення курсу № 5GW-0176 від 19.10.2021 р. – обсяг 30 академічних годин (1 кредит ECTS).
з 17.02.2023 р. по 31.03.2023 р. – підвищення кваліфікації ІІІ Зимової школи «Бренд науковця та цифровізація освіти». Спеціальна тема: «Управління постконфліктними територіями». Громадська організація “Інноваційний університет” (Панельні дискусії, проблемні лекції, інтерактивні практичні заняття, круглі столи, семінари з обговорення кращих практик та обміну досвідом, групові та індивідуальні консультації, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота). Обсяг програми: 240 год / 8 кредитів. Свідоцтво № 1684 від 31.03.2023 р.
з 27.03.2023 р. по 31.03.2023 р. – підвищення кваліфікації Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України - тренінг проект GrantWriter-III» - написання грантових заявок українською та іноземною мовами молодими вченими. Опановано змістовні модулі: Конкурс проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих вчених; Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні; Грантові програми Європейського союзу (Цифрова Європа, Life); Напрям Жан Моне в рамках Програми ЄС Ерасмус+; Перспективи та переваги участі молодих науковців у програмі Cost. Обсяг програми: 60 год / 2 кредити. Сертифікат учасника №2472 від 31.03.2023 р.

 

Участь у міжнародних проектах

Виконавець окремих розділів проєкту «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD). Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Період виконання – 2020-2023 рр.

Участь у семінарах

 1. 1)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (24-31 марта 2017 год) по следующим темам: Платформа Web of Science – базовые возможности поиска; Работа с библиографией в програме EndNote Online; Поиск по автору и ResearcherID; Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports – 4 години;

  2)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (24-31 марта 2017 год) по следующим темам: Платформа Web of Science – расширенные возможности поиска; Поиск по организации в Web of Science; Аналитический инструмент InCites для сравнительной оценки научной деятельности; База данных наидолее влиятельных научных публикаций Essential Science Indikators – 4 години;

  3)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований (18-19 июля 2017 год) по следующим темам: Как избежать публикации в недобросовестном журнале; Основные требования к публикациям в международных журналах; Аналитические возможности Web of Science; Постоение профиля организации в Web of Science – 4 години;

  4)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Как избежать публикации в недобросовестном журнале; Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1; Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2 – 3 години;

  5)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Информационные инструменты для анализа научной деятельности» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science; Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index); Создание и поддержка профиля организации в Web of Science; Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) – 4 години;

  6)  Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований «Информационные инструменты для авторов научніх публикаций» (23-30 марта 2018 год) по следующим темам: Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science); Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов (EndNote Online); Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID); Поиск и анализ научных журналов с импакт-факторм (Journal Citation Reports) – 4 години;

  7)  Серия онлайн-семинаров «Расширенные возможности информационных инструментов Clarivate» (12-27 мая 2020 год) по следующим темам: Информационная платформа Web of Science  и Russian Citation Index; Расширенные возможности Web of Science  и Kopernio;  Оценка и планирование публикационной активности организации – 3 години.

  8)  Серия онлайн-семинаров «Инструмент Clarivate для эффективной научной деятельности» (12-27 мая 2020 год) по следующим темам: Поисковые возможности базы Web of Science Core Collection; Презентация достижений ученого; Публикационная стратегия ученого – 3 години.

  9)  Серия онлайн-семинаров «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» (12 по 27 мая 2020 год) по следующим темам: Как научится разбираться в международных журналах; Возможности EndNote для работы с библиографией; Как подготовить публикацию для международного журнала – 3 години.

  10)          Онлайн-семинар «Плагиат и его последствие для журналов, организаций и авторов» (2 июня 2020 год) по следующим темам: Заимствование, плагиат, цитирования и самоцитирования: наводим порядок с «Антиплагиат»; Как написать статью без плагиата с Web of Science – 2 години.

  11)          Вебінар «Що нам готує інтерфейс Web of Science Core Collection» (2 червня 2020 р.) – 1 година.

  12)          Вебінар «Критерії та процедура відбору видань Web of Science Core Collection» (3 червня 2020 року) – 1 година.

  13)          Вебінар «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання» (4 червня 2020 року) – 1 година.

  14)          Вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites» (5 червня 2020 року) – 1 година.

  15)          Он-лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» (7 вересня 2020 року) – 1 година.

  16)          Вебінар «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання» (8 вересня 2020 року) – 1 година.

  17)          Вебінар «Web of Science Core Collection для наукової роботи» (9 вересня 2020 року) – 1 година.

  18)          Вебінар «Публікаційна стратегія науковця» (10 вересня 2020 року) – 1 година.

  19)          Вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites» (11 вересня 2020 року) – 1 година.

  20)          Онлайн курс-інтенсив cемінар «Підготовка інвестиційного проекту, робота з інвестором та партнером, просування на ринок інноваційних проектів та технологій». Проєкт консалтингової компанії «Якість Гарантовано» та Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (інформаційні партнери заходу: Всеукраїнська Ініціатива «Активна Громада» від ГО «Інститут «Республіка», Київська торгово-промислова палата, ГО «Ліга Інвестиційного Розвитку України»). (29-30 вересня 2020 року) – 5 годин.

  21)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Вступ до наукометрії» (12 жовтня 2020 року) – 1 година.

  22)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок» (13 жовтня 2020 року) – 1 година.

  23)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки» (15 жовтня 2020 року) – 1 година.

  24)          Вебінар про ресурси компанії Clarivate «Профілі автора: створення, корегування, можливості» (16 жовтня 2020 року) – 1 година.

  25)          Серія вебінарів присвячених роботі з базами даних Scopus, ScienceDirect, Mendeley та іншими електронними ресурсами компанії Elsevier:

  Перші кроки у Scopus (20 жовтня 2020 року) – 1 година; Починаємо з пошуку літератури у Scopus (23 жовтня 2020 року) – 1 година; Ваші колеги та Ви у Scopus (27 жовтня 2020 року) – 1 година; Журнали: доброго не буває забагато (30 жовтня 2020 року) – 1 година; Перші кроки у ScienceDirect (3 листопада 2020 року) – 1 година; Читання – це навчання (6 листопада 2020 року) – 1 година; «Цікавій Варварі на базарі носа відірвали» (10 листопада 2020 року) – 1 година; Не все те золото, що блищить (13 листопада 2020 року) – 1 година; Сяйте яскраво, наче діаманти (17 листопада 2020 року) – 1 година.

Здобутки

Відповідальний виконавець державної наукової роботи «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» Полтавської державної аграрної академії номер державної реєстрації 0119U103942 від 13.12.2019).

Публікації

Загальна кількість опублікованих статей – 145: у виданнях, що входять до НБД – 15; у фахових виданнях України – 35; в іноземних виданнях – 66; колективних монографій – 9; навчальний посібник - 1. Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Куратор академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність СВО Бакалавр з вересня 2020 року.

Факультети: