Таран-Лала Олена Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

професор кафедри

Вчені звання: 

доцент кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності з 2011 р.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,
кафедра підприємництва і права, каб. 481
e-mail: elenalala1704@gmail.com; olena.taran-lala@pdaa.edu.ua
тел.  (0532) 56-95-64
Ідентифікатори науковця:
• Google Академія (Олена Таран-Лала)
• ORCID ID (0000-0002-7045-5129)
• ResearcherID (E-9287-2017)
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/olena-taran-lala-9b426911b/)

Основні дисципліни: «Підприємництво», «Бізнес-планування», «Управління підприємницькою діяльністю»

Освіта

У 1994 р. закінчила Київський кооперативний технікум за спеціальністю «Організатор комерційної роботи».
У 1999 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Аспірантура

• 2003-2006 рр. аспірантура Полтавського університету споживчої кооперації України, м. Полтава
• 2008 р. ‒ кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
• Тема дисертаційної роботи: «Оцінка якості системи управління підприємствами»

Докторантура

• 2015-2019 рр. докторантура Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава
• 2019 р. ‒ доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління народним господарством
• Тема дисертаційної роботи «Розвиток споживчої кооперації України: теорія, методологія, практика»

Досвід роботи

Менеджер відділу маркетингу, збуту та комерційної діяльності філії Українсько-Російського СП «Інтеркаучук» Тірас»;
Інженер відділу кадрів Відкритого акціонерного товариства «Полтаваобленерго»;
Старший лаборант кафедри менеджменту Полтавського кооперативного інституту;
Асистент кафедри менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України;
Доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
Професор кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету.

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Знання мов

українська, англійська, російська.

Підвищення кваліфікації

• Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка. Довідка про підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації (стажування) у період 01.10-12.11.2018 р.
• ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Посвідчення про атестацію володіння державною мовою (українська). 24.10.2019 р.
• Київська міська державна адміністрація. Київські державні куси іноземних мов (CEFR). Свідоцтво про проходження загального курсу англійської мови (рівень володіння англійською мовою - В2). 16.12.2019 р. 
• Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (Польща). Сертифікат про стажування від 29.06.2020 р. Міжнародне стажування  «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» обсягом 180 годин (6 ECTS), з 23 березня по 28 червня 2020 р. 29.06.2020 р.
• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Проходження курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: он-лайн тренінг». Сертифікат від 05.10.2019 р., Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО за спеціальністю 073 Менеджмент, додаток до реєстру від 13.11.2019 р.
• Georgia Institute of Technology and offered through Coursera. Certificate 14.06.2020. Write Professional Emails in English (90 годин, 3 кредити ЄКТС).
• University of Virginia and offered through Coursera. Certificate 31.08.2020. Foundations of Business Strategy (150 годин, 5 кредитів ЄКТС).
• ServierUkraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ». Сертифікат від 24.12.2020 р. Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти (14 годин, 0,2 кредити ЄКТС), 16-23.12.2020 р.
• British Council. Certificate 26.04.2021. Creative Spark - Select Intermediate (240 годин, 8 кредитів ЄКТС), 10.01-26.04.2021 р.
• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО, реєстраційний № 0298/2021(175) від 01.06.2021 р. Тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС), з 29.05-01.06.2021 р.

Участь у семінарах

• The X-Culture “10-Year Anniversary” Virtual Conference which focused on working in global virtual teams with partners from all around the world  to develop a solution for business challenges.  Sponsored by “We Evolve Global Foundation” (Panels and Presentations with Google, Inc., Microsoft, Miami International Airport, Tenuta Cocci Grifoni, Simonelli Group S.p.A., Macerata Opera Festival, Pantofola, d’Oro, Seminole Gaming, SkiBig3, and The O’Shea’s). Certificate. 29.05.2020
• Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та Plagiat.pl (Польща). Сертифікат. Вебінар на тему: «Методологія запобігання плагіату» (2 години, 0,1 кредити ЄКТС).), 08.10.2020 р.
• Web of Science Group. A Clarivate Analytics company. Сертифікат. Вебінар «Що нам готує новий інтерфейс  Web of Science Core Collection». 02.06.2020 р.
• Web of Science Group. A Clarivate Analytics company. Сертифікат. Вебінар «Критерії та процедура відбору видань до  Web of Science Core Collection». 03.06.2020 р.
• Web of Science Group. A Clarivate Analytics company. Сертифікат. Вебінар «Профіль установи у Web of Science:  створення, корегування, використання». 04.06.2020 р.
• Web of Science Group. A Clarivate Analytics company. Сертифікат. Вебінар «Можливості аналітичного інструменту InCites». 05.06.2020 р.

Здобутки

Автор методик бізнес-аналізу на основі проведення: оцінки якості системи управління компаніями; діагностики функціонування та розвитку компаній.
Автор курсів: Контролінг для менеджерів; Стратегічне управління бізнесом; Ризик-менеджмент та антикризове управління підприємством; Strategic Management of Business; Підприємництво; Бізнес-планування, Управління підприємницькою діяльністю.

Публікації

Автор понад 200 праць наукового і науково-методичного характеру, опублікованих українською, англійською та іншими мовами.
Є автором 4-х та співавтором 2-х монографій.
Співавтор підручника «Контролінг для менеджерів».
Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

Член Спеціалізованої вченої ради Д 44.887.01 Полтавського державного аграрного університету, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
Гарант ОП спеціальності 076 Підприємництво за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.