Світлична Алла Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

Заступник директора навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій

Вчені звання: 

доцент кафедри організації виробництва і дорадництва з 2012 року

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №  4, кафедра підприємництва і права, каб. 484

e-mail:  alla.svitlychna@pdaa.edu.ua

             alla_sv@ukr.net

тел.  (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:

 

  • Працює на посаді доцента кафедри бізнес-адміністрування та права – з 01.09.2012 р.
  • Основні навчальні дисципліни: «Університетська освіта», «Потенціал і розвиток підприємства», «Організаційне проектування підприємства».

Освіта

У 1998 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор».

Аспірантура

  • 1998 – 2001 рр.: аспірантура Полтавського державного сільськогосподарського інститут.
  • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  з 2009 року.
  • Тема дисертаційного дослідження: «Управління розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки».

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років, у т.ч. у ПДАА – 20 років.

Знання мов

українська, німецька

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування, 19.10.2017 р., тема: «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному закладі при викладанні дисципліни «Університетська освіта», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/004425-17;
Інститут післядипломної освіти ПДАА, 24.05.2018 р., тема «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва», свідоцтво про навчання експерта-дорадника, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №18;
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 02.04.2019 р. Тренінг для підготовки експертів їз забезпечення якості вищої освіти, сертифікат;
Освітній тренінг для викладачів ВНЗ з викладання курсу "Соціальне підприємництво", сертифікат, 16-17 листопада 2019 р.
Експерт з проведення акредитації освітніх програм НАЗЯВО. Додаток до реєстру експертів від 13.11.2019 р.;
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат, 12.04.2020 р.
Webinar: «The methodology of plagiarism prevention» Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held, on 08 October 2020 сертифікат
Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Упровадження сучасних новітніх технологій при викладанні дисципліни «Організаційне проектування» СС 00493706/014601-21 від 08 жовтня 2021 р., 60 год. (2 кредити ЄКТС )
Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Соціальні ризики в трудовій сфері» СП 35830447/0586-22 від 3 червня 2022 р., 180 год. (6 кредитів ЄКТС )
Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences, 11.04. – 08.05.2022, «Methods of simplified Program planinning and uatomation of enterprise planning processes using the MAX software», 180 hours (6 ECTS)
ГО «Прогресильні» «7 днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище», Сертифікат ПК-234, 9-15 жовтня 2023 р., 30 год. (1 кредит)
ГО «Прогресильні» «Штучний інтелект майбутнє освіти», Сертифікат ШІ-1717, 7-23 листопада 2023 р., 30 год. (1 кредит ЄКТС )
Полтавський університет економіки і торгівлі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» ПК01597997/01507-2024 від 26 січня 2024 р., 180 год. (6 кредитів ЄКТС )
Методичний тренінг з розвитку професійних компетентностей організаторів акредитаційних процедур ЗВО та гарантів освітніх програм «Основні тенденції розвитку акредитаційного процесу та кращі практики роботи галузевих експертних рад», Сертифікат СС00493014/000069-24, 25-26 січня 2024 р., 30 год. (1 кредит ЄКТС)
ГО «Прогресильні» «Прогресильне викладанн: інтенсив від Острівців», Сертифікат №00209, 4 березня – 4 квітня 2024 р., 30 год. (1 кредит ЄКТС )

Стажування

Участь у міжнародних проектах

Університет «Хоенхайм» (Німеччина), програма «TEMPUS TACIS», курс «Еколого-економічне землеробство», 2000 р.

International Conference on Industry 4.0 Agri-food Supply Chains: Addressing Socio-economic and Environmental Challenges in Ukraine, 24-25 July 2023, Leicester, certificate of attendance IC4AFSC 2023

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій.

Факультети: