Шульга Людмила Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

професор кафедри

Вчені звання: 

Кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, каб. 414

e-mail:  liudmyla.shulga@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Закінчила Полтавський держаний сільськогосподарський інститут в 1999 р, спец.: «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст-організатор

Аспірантура

Кандидат економічних наук 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК, доцент кафедри маркетингу. Тема дисертації: „Організаційно-економічний розвиток енергоощадження у виробництві молока”.

Докторантура


Досвід роботи


Підвищення кваліфікації

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 883445, тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисциплін «Біржова справа» та «Управління конкурентоспроможністю підприємства»», 21.03.2014 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004455-17, тема: «Електронний навчальний курс»,19.10.2017 р.
  • Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997\00617-18, тема: "Впровадження сучасних технологій навчання дисциплін з маркетингу", 25.06.2018 р.
  • Університет фінансів, бізнесу та підприємництва, Болгарія  Міжнародне стажування з курсу «Сучасна методикавикладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світова тенденція» 31.08.2020 р., Свідоцтво №BG/VUZF/634-2020
  • Вища школа управління охороною праці в Катовіцах.  Міжнародне стажування з курсу «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» Довідка від 30 вересня 2020 р.
  • Підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для науково-педагогічних та педагогічних працівників в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, з 24.01.2022р. по 04.02.2022 р.

Участь у міжнародних проектах


Участь у семінарах


Здобутки


Публікації

Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Список публікацій: 

Обов'язки

  • керівник навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти