Писаренко Володимир Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

професор, завідувач кафедри

Вчені звання: 

Доктор економічних наук, професор

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 471

e-mail: volodymyr.pysarenko@pdaa.edu.ua

тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

Писаренко В.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Полтавській державній аграрній академії. Науково-дослідна робота здійснюється за темою «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК» (номер державної реєстрації 0104U002550) і є складовою тематичного плану НДР і ДКР (РК) Полтавської державної аграрної академії з проблеми «Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої продукції Лісостепової зони України» (номер державної реєстрації 0106U003955).

Освіта

У 1996 р. закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобув кваліфікацію економіст-організатор.

Аспірантура

 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг.
 • Тема дисертації: «Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу в аграрній сфері».

Докторантура

 • Тема докторської дисертації: «Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти)»

Стажування

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема стажування: "Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні дисципліни "Аграрний маркетинг". Свідоцтво № СС 00493706/001049-16 від 30.09.2016 р.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки, "Полтавський університет економіки та торгівлі". Тема стажування: "Впровадження сучасних технологій навчання дисциплін з маркетингу". Свідоцтво № ПК 01597997/00616-18 від 25.06.2018 р.
 • Університет природничих наук, м. Познань, Польща. Тема стажування: "Маркетинг і маркетингові стратегії підприємства в аграному маркетингу". Сертифікат " 3153/AWSB/2019 від 17.05.2019.
 • Poznan University of Life Science. Тема “Designing a Customer-Driven Marketing Strategy, Preparing an Integrated Marketing Plan and Program” 13 липня 2020 р. 

Участь у міжнародних проектах

14.05.2018 – 18.05.2018 Міжнародний проект «International Mobility for Staff teaching and training activities», Erasmus+, Poznan University of Life (PULS), Poland

Участь у семінарах

14 квітня 2015 року - семінар «Презентація підприємства та обговорення вимог до майбутніх співробітників» з випускником факультету економіки та менеджменту, фахівцем відділу постачання Полтавського олійноекстракційного заводу «Кернел груп» Висоцьким П.Г. Координатор: Писаренко В.В.

17 квітня 2015 року - семінар «Особиста ефективність та визначення свого майбутнього» за участю бізнес-тренера «Ощадбанку» Київського регіону Гайдара Д.М. Координатор: Писаренко В.В.

 

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

 • завідувач кафедри маркетингу;
 • заступник директора Навчально-наукового інституту  з наукової роботи
 • координатор з міжнародної діяльності;
 • член вченої ради Полтавського державного аграрного унівнрситету;
 • член вченої ради ННІ економіки, управління, права та ІТ;
 • керівник наукового студентського гуртка кафедри – "Новітній маркетинг".

Факультети: