Поліщук Анатолій Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології виробництва продукції тваринництва

Посада: 

Завідувач кафедри Технології виробництва продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

Напрям наукової діяльності – годівля, обмін речовин в організмі тварин, фізіологія травлення моногастричних, комбікорми, премікси, кормові добавки. Має авторські свідоцтва, монографії, наукові і навчально-методичні праці.

Освіта

Закінчив зоотехнічний факультет Полтавського Ордена Трудового Червоного Прапору с.-г. інституту в 1975 році. Кваліфікація „вчений зоотехнік”.

Аспірантура

З 1979 по 1983 рр. – навчання в аспірантурі ордена „Знак пошани” науково-дослідного інституту свинарства УААН.

Докторантура

Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

Досвід роботи

1978-1998 рр. – м. Полтава, Інститут свинарства Української академії аграрних наук

Підвищення кваліфікації в Україні

Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України, 2009 р. Підвищення кваліфікації.

ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2018 р. Підвищення кваліфікації  деканів аграрних закладів вищої освіти.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2019 р. Підвищення кваліфікаціі. Тема «Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Мисливствознавство» у вищій школі».

2023 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України. Підвищення кваліфікації за курсом «Інноваційні професійні компетентності в педагогічній діяльності» (60 год / 2,0 кред.).
2022 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України. Підвищення кваліфікації за курсом «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» (60 год / 2,0 кред).

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Завідувач кафедри Технології виробництва продукції тваринництва;

Член Вченої ради Полтавського державного аграрного університету;

Гарант ОПП Водні біоресурси та аквакультура

Факультети: