Осташова Валерія Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Вчені звання: 

доцент кафедри бізнес-адміністрування та права з 2014 року.

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,

кафедра підприємництва і права, каб. 482, приймальна комісія, каб. 402

e-mail: lerapoltava@ukr.net, valeriia.ostashova@pdau.edu.ua

тел.  (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: «Юридична деонтологія», «Правознавство», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн».

Освіта

У 2004 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», та здобула кваліфікацію «вчитель історії і правознавства» (спеціаліст).
У 2007 році закінчила Харківську національну юридичну академію ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «Юрист» (спеціаліст).
У 2007 році закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «Менеджер-економіст» (спеціаліст).

Аспірантура

 • 2007-2011 рр.: аспірантура Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, м. Київ.
 • Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень  з 2012 року.
 • Тема дисертаційного дослідження: «Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні».

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років, у т.ч. у ПДАУ - 19 років.

Знання мов

англійська (зі словником), французька (зі словником).

Підвищення кваліфікації

 • Інститут післядипломної освіти ПДАА, свідоцтво про навчання експерта-дорадника, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №11 від 24.05.2018 р.
 • Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна", посвідчення про підвищення кваліфікації №2, 15.07.2019 р.
 • Полтавська державна аграрна академія, «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», сертифікат СС00493014/000104-20, 26-27 лютого 2020 р.
 • Комунальна установа «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району», «Складання проєктних заявок», сертифікат ПК42254455/000014-20, 03-05 березня 2020 р.
 • Проходження курсу "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", сертифікат від 16.01.2021 р. Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО, додаток до реєстру від 26.01.2021 р.
 • Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат, 24.01.2021 р.
 • Вебінар «Критерії та процедура відбору видань до Web of Sciеnce Core Collection» від компанії Clarivate на платформі WEBEX, сертифікат, 12.08.2021 р., 1 година
 • Конференція зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 7», сертифікат, 26-27.08.2021 р. (14 годин)
 • Полтавський державний аграрний університет, «Сучасні освітні технології та інноваційні методики навчання в підготовці здобувачів вищої освіти: досвід та перспективи», сертифікат СС00493014/001582/22, 23-24 лютого 2022 р.
 • Підвищення кваліфікації за ОПП "Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти", ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти, 14.03.2022-15.10.2022, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2261-22
 • Підвищення кваліфікації від ГО "Прогресильні" "Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти", 15.03.2023 р. - 19.04.2023 р., сертифікат № ПВ - 0809 від 01.05.2023 р. (30 год. / 1 кредит ЄКТС)

Участь у семінарах

Здобутки

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфіклваних спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України (2021 р.)

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету.

Куратор академічної групи спеціальності 081 Право СВО Магістр з вересня 2023 року. 

Гарант освітньо-професійної програми "Правознавство" спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Факультети: