Мироненко Олена Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Біології продуктивності тварин імені академіка О. В. Квасницького

Посада: 

доцент

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта

У 1995 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю зооінженерія.

Аспірантура

Впродовж 1997-2000 рр. навчалася на денному відділенні в аспірантурі Інституту свинарства УААН (нині Інститут свинарства в агропромислового виробництва НААН) за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічні особливості травлення у поросят під впливом окремих нетрадиційних кормових добавок» захистила 23 жовтня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті свинарства імені О.В. Квасницького УААН. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН В.Ф. Коваленко.

Досвід роботи

Серпень 2000 р. – серпень 2002 р. – асистент кафедри технології переробки продуктів тваринництва.
Вересень 2002 р. – серпень 2010 р. – асистент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.
Вересень 2010 р. – серпень 2012 р. – старший викладач кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.
З вересня 2012 р. – доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.

 

Підвищення кваліфікації

Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету. Тема: «Навчальна дисципліна «Гігієна сільськогосподарських тварин» – 140 годин (2009).

Національний університет біоресурсів та природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» – 108 годин (2011).

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України. Тема: «Інноваційні технології у галузі свинарства» – 40 годин (2016).

Національний університет біоресурсів і природокоистування України. ННІ неперервної освіти. Курс: "Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності". Тема "Роль навчальної дисципліни «Технологія води і водопідготовки» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця харчової промисловості" - 90 годин (2020). 

СТОВ «ХОРОБОР АГРО» Тема: «Вивчення новітніх технологій вирощування та утримання великої рогатої худоби молочних порід та виробництво готових кормів» – 78 годин (2020 рік).

 

 

Публікації

Має більше 40 публікацій у фахових виданнях, є співавтором 6 патентів на корисну модель.

Список публікацій: 

Обов'язки

- заступник завідувача кафедри з наукової роботи;
- секретар вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
 

Факультети: