Михайлова Олена Сергіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,

кафедра підприємництва і права, каб. 484

тел. (0532) 56-95-64

e-mail: olena.mykhailova@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: Організація та планування діяльності підприємства, Організація виробничих процесів в тваринництві.

Здійснює керівництво студентською науковою роботою, в т.ч. магістерськими дипломними роботами, та підготовкою виступів на наукових конференціях.

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2003 р., спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація "економіст-менеджер"

Аспірантура

– Аспірантура Полтавської державної аграрної академії. Спеціальність 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами. Тема кандидатської дисертації „Організаційно-економічні та соціально передумови формування та розвитку кооперативів”- Дніпропетровськ, 2008 р.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років, у т.ч. у ПДАА - 15 років.

Знання мов

Українська (вільно), англійська (зі словником), французька (зі словником).

Підвищення кваліфікації

Курс навчання з теми "Виробництво індичатини за європейськими технологіями", Школа європейського тваринництва, ПДАА, сертифікат №141, 12.04.2016 р.
Участь у міжнародній науково-практичній конференції "Розвток кооперативного руху в Україні", сертифікат, 24-25.05.2016 р., НУБіП, м. Київ
Курс навчання з теми "Українізована європейська технологія інтенсивного вирощування телят", Школа європейського тваринництва, ПДАА, сертифікат №2, 2016 р.
Національний університет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001018-16, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисципліни «Підприємництво», «Системи технологій», «Організація виробничих процесів у галузі тваринництва», 30.09.2016  р.
Варненський університет менеджменту, сертифікат «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.
Всеукраїнський науково-практичний семінар "Підтримка діяльності АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій", ПДАА, сертифікат, 17.10.2019 р.
Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №44 від 30.10.2019 р.
Курс навчання з експлуатації та впровадження інформаційної системи "Універсал 7", сертифікат, 2019 р.
 

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних та  всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є співорганізатором конференцій. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри підприємництва і права.

Голова науково-методичної ради спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Куратор академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність СВО Бакалавр з вересня 2019 року.

Факультети: