Мороз Світлана Едуардівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,

кафедра підприємництва і права, каб. 484

e-mailsmor@meta.ua

тел.  (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: «Підприємництво», «Митна справа», «Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур».

Освіта

У 1998 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами»; кваліфікація – товарознавець-комерсант. У 2002 р. закінчила педагогічний факультет Полтавського університету споживчої кооперації за спеціальністю «Професійне навчання»; кваліфікація – викладач товарознавства і комерційної діяльності.

Аспірантура

2012 - 2014 рр. - аспірантура Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти з 2015 року.

Тема дисертаційного дослідження. «Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг»

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах – 20 років.

Знання мов

англійська (зі словником), іспанська (зі словником).

Підвищення кваліфікації

Жемайтійська колегія (Литва), 06.05.2016 р., сертифікат, тема «Innovative Processes and Qualiti Management in EU Higher Education  Institutions»;

Варненський університет менеджменту (Болгарія), 12.07.2018 р.  сертифікат, тема: «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions»;

Варненський університет менеджменту (Болгарія), 09.07.2019 р. сертифікат, тема: «Стратегії вищої освіти для технологічних інновацій у глобальному контексті зміни соціальних потреб»;

Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 82 від 28.11.2019 р.;

Полтавська державна аграрна академія, «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», сертифікат СС00493014/000096-20, 26-27 лютого 2020 р.;

Участь у конференції "Теоретичні та емпіричні наукові дослідження: поняття та тенденції", м. Оксфорд, 24.07.2020 р., сертифікат;

Варненський університет менеджменту, сертифікат "Modernization of higher professional education in the international society", 12.09.2020 р.;

Участь у міжнародній науково-практичній конференції "Світовий розвиток як результат досягнень у науці та наукових дослідженнях", 09.10.2020 р., сертифікат

Участь у науковому семінарі кафедри харчових технологій "New Tendencies and Global Trends In Technologies for Raw Material Storage and Food Production", тема доповіді "Нові технології у галузі товарознавства" (3,5 год.), сертифікат CC00493014/000539-21, Полтава, ПДАА, 30.03.2021 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Свідоцтво № ПК 01597997 00290-2021 від 05 березня 2021 р. Підвищення кваліфікації за акредит. спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 6 кредитів (180 год.)
Zustricz Foundation Krakow, Republic of Poland, Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Міжнародне стажування, сертифікат № SZFL-000125, May 30, 2021 «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience» 6 кредитів (180 год.)
PARTICIPATED IN INTERNATIONAL WEBINAR «INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study, 31 May - 07 June, 2021 (Lublin, Republic of Poland) Сертифікат

Участь у семінарах

 1. Актуальные научные исследования. От теории к практике (Польща, Варшава, 2014),
 2. Новости передовой науки (Болгарія, Софія, 2014);
 3. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи (Дрогобич, 2015 р.);
 4. Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі, (Київ, 2015 р.);
 5. Использование инновационного потенциала ВУЗа при подготовке бакалавров и магистров, (г. Душанбе, 2015 г.);
 6. Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу (Полтава, 2013-2017 рр.);
 7. Наука і молодь у ХХІ сторіччі (Полтава, 2013-2017 рр.);
 8. Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта, (Полтава,  2013-2017 рр.);
 9. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів (Полтава, 2013-2017 рр.);
 10. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації, (Полтава, 2013-2017 рр.);
 11. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (Переяслав-Хмельницький, 2017 р.);
 12. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур у рамках інтеграції до європейського простору, (Полтава, 2018 р.);
 13. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka, (Katowice, 2018 р.);
 14. Формирование профессиональной компетентности современного специалиста в условиях евроинтеграции, (Варна, 2018 г.).

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за наповнення кафедрального репозитарію на сайті академії.
Куратор академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність СВО Бакалавр з вересня 2018 року.

Факультети: