Махмудов Ханлар Зейналович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

д.е.н., професор, завідувач кафедри

Вчені звання: 

Доцент кафедри маркетингу 02ДЦ № 011639 від 16 лютого 2006 р.
Професор кафедри маркетингу 12ПР №007511 від 23 грудня 2011 р.

Контактна інформація: 

Навчальний корпус №4, кабінет 483

Міський телефон кафедри (0532) 56-95-64

Внутрішній телефон кафедри 3-99

e-mail: khanlar.makhmudov@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: «Правознавство», «Підприємницьке право».

Здійснює керівництво докторантами, аспірантами, студентською науковою роботою, в т.ч. магістерськими дипломними роботами, та підготовкою виступів на наукових конференціях.

Освіта

Закінчив Полтавський кооперативний інститут в 1984 р., спец.: «Економіка і організація заготівлі продуктів сільського господарства», кваліфікація – економіст; Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого в 2000 р., спец.: «Правознавство», кваліфікація – юрист. Інститут післядипломної освіти та дорадництва ПДАА, 2009 р.,спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

Аспірантура

Кандидат економічних наук з 2000 р., 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг. Тема дисертації:
«Організаційно-економічний механізм реклами в комерційно-збутовійдіяльності» (на прикладі товарного ринку).

Докторантура

Доктор економічних наук з 2010 р., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Економіко-організаційний механізм формування попиту і стимулювання збуту на ринку продовольства».

Досвід роботи

Стаж роботи у закладах вищої освіти - 20 років.

Знання мов

Англійська мова (зі словником).

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної освіти,  свідоцтво про підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисципліни «Правознавство»   СС00493706/001014-16 від 30.09.2016 р.

Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті внутрішніх справ (з 20.07.2020 р. по 14.08.2020 р., 120 год. Довідка

Здобутки

Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» 12 травня 2017 р. м. Київ, № 956.
Сільськогосподарський експерт-дорадник № 0000649.
Член журі Спілки економістів України в Полтавській області.
Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів аграрників» з 2019 року. Посвідчення № 0063.

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Завідувач кафедри підприємництва і права.

Заступник голови Спеціалізованої Вченої Ради.
 

Факультети: