Канівець Ірина Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

доцент кафедри будівництва та професійної освіти

Науковий ступінь: 

кандидат педагогічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,

навчальний корпус №3, 3-й поверх, каб. №329а 

e-mail: iryna.gorda@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

1. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2002, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика, математика», кваліфікація «Вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності». 2. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2003, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача фізики. 3. Полтавський державний аграрний університет, 2021, спеціальність Агроінженерія, ступінь вищої освіти магістр, освітня програма Технології і засоби механізації сільскогосподарського виробництва.

Аспірантура

З 2006 р. по 2010 р. навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) за спеціальністю "Теорія та методика навчання (математика)".

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Теорія та методика навчання (математика)".

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Тема дисертації: Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів. ДК №025451 видано на підставі рішення Атетасційної колегії від 22.12.2014 року.
Вчене звання: доцент кафедри вищої математики, логіки та фізики; атестат 12ДЦ №045299, виданий Атестаційною колегією 15.12.2015 року.

Досвід роботи

З 2002 року працює в Полтавському державного аграрного університету, пройшовши шлях від асистента до доцента.

Знання мов

Досконало володіє українською мовою, англійська - зі словником

Підвищення кваліфікації

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/014585-21. Тема: Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. 08.10.2021 р., (2 кредити, 60 годин).
2. Захист магістерської роботи. Полтавський державний аграрний університет, 2021, спеціальність Агроінженерія, ступінь вищої освіти магістр, освітня програма Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (М21 059064), 90 кредитів.

Публікації

Основні наукові публікації:
1. Oleksandr V. Kanivets, Irina M. Kanivets, Tetyana M. Gorda and Oleksii A. Burlaka Development of a machine vision program to determine the completeness of wrapping plants in the soil. Proceedings of the 4th Workshop for Young Scientists in Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2021. CEUR Workshop Proceedingsthis. 2022. 3077. стр. 27–43. URL http://ceur-ws.org/Vol-3077/paper04.pdf (Scopus);
2. Kanivets Oleksandr V., Kanivets Irina М., Kononets Natalia V., Gorda Tetyana М., Shmeltser Ekaterina O. Development of mobile applications of augmented reality for projects with projection drawings. Augmented Reality in Education. CEUR-WS.org. 2020. Vol-2547. P.262-273. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2547/ (Scopus, Web of Science);
3. Канівець О.В., Канівець І.М., Кононец Н.В., Горда Т.М. Розроблення мобільних додатків доповненої реальності для вивчення тривимірних моделей із інженерної графіки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 79. №5(2020). С. 213-228. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3217 (Web of Science).


Патенти та свідоцтва авторського права
1. Попереджувальний пристрій в обертових механізмах: пат. 150558 Україна: A01D 75/20 (2006.01), A01F 21/00, F16D 9/00, F16B 2/00, G08B 1/08 (2006.01). №202105448; заявл. 27.09.2021; опубл. 02.03.2022, Бюл. №9/2022.
2. Плоскоріжучий робочий орган: пат. 150562 Україна: A01B 35/20 (2006.01), A01B 35/26 (2006.01). №202105568; заявл. 04.10.2021; опубл. 02.03.2022, Бюл. № 9/2022.
3. Спосіб розробки конструкторських документів деталі типу «Пробка»: св. авт. права Україна. №112377; заявл. 15.03.2022; опубл. 31.05.2022, Бюл. №70/2022.
4. Спосіб розробки конструкторських документів деталі типу «Рукоятка»: св. авт. права Україна. №112378; заявл. 15.03.2022; опубл. 31.05.2022, Бюл. №70/2022.
5. Спосіб розробки конструкторських документів деталі типу «Заглушка»: св. авт. права Україна. №112379; заявл. 15.03.2022; опубл. 31.05.2022, Бюл. №70/2022.
6. Спосіб розробки конструкторських документів деталі типу «Корпус»: св. авт. права Україна. №112380; заявл. 15.03.2022; опубл. 31.05.2022, Бюл. №70/2022.
7. Спосіб розробки конструкторських документів деталі типу «Штуцер»: св. авт. права Україна. №112381; заявл. 15.03.2022; опубл. 31.05.2022, Бюл. №70/2022.
8. Захисний комір для котів та дрібних собак: пат. на корисну модель 124488 Україна, МПК 2018.01, A61D 9/00. № u 2017 10941 ; заяв. 09.11.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7.
9. Транспортер-сепаратор коренебульбоплодів: пат. на корисну модель 126887 Україна, МПК 2018.01, A01D 17/10. № u201800867; заяв. 31.01.2018; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.


Апробаційні, науково-популярні, консультаційних (дорадчих), науково-експертних публікації:
1. Горда Т. М., Канівець І. М., Канівець О. В.Особливості організації та проведення гурткової роботи з фізики у ВНЗ. Польський міжнародний журнал наукових публікацій «Colloquium-journal», 2018. №3(14). ч.2. С. 34-36. URL https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-jou...
2. Канивец А. В., Канивец И. М., Горда Т. М. Особенности использования компьютерных технологий проектирования в отраслевом машиностроении. Польський міжнародний журнал наукових публікацій «Colloquium-journal», 2018. №2(13). ч.1. С. 22-25. URL https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-jou...
3. Горда Т.М., Канівець О.В., Канівець І.М. Мобільний AR додаток з фізики як навчальний засіб для вивчення простих електричних кіл. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Полтава, 22-23 лютого 2021 р. Полтава, 2021. С. 69-73. URL http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%...
4. Канівець О. В., Канівець І. М., Горда Т. М. Результати експерименту впровадження мобільного додатку доповненої реальності при вивченні інженерної графіки. Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження (присвячена 55-й річниці заснування інженернотехнологічного факультету Полтавського державного аграрного університету): матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 1-2 червня 2021 р. Полтава, 2021. С. 33-35. URL https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/7605/zbirnykmaterialivk...
5. Канівець І.М., Канівець О.В. Система машинного зору для відслідковування рослин на поверхні поля. Польський міжнародний журнал наукових публікацій «Colloquium-journal», 2021. №33(120). ч.1. С. 23-26. URL https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-jou...
6. Канівець О. В., Канівець І. М. Використання машинного зору для розпізнавання рослин на поверхні ґрунту. Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 02-03 червня 2022 р. Полтава, 2022. С. 58-60. URL https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/9650/zbirnykmaterialivk...

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за академічну доброчесність

Факультети: