Кальян Олександр Сергійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

професор кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат юридичних наук

Вчені звання: 

доцент кафедри теорії та історії держави і права

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,
кафедра підприємництва і права, каб. 482
e-mail: kalyan-ua@ukr.netoleksandr.kalian@pdaa.edu.ua
тел.  (0532) 56-95-64

Ідентифікатори науковця:

 

Основні дисципліни: «Судові та правоохоронні органи», «Цивільне процесуальне право України органи», «Господарський  процес», «Господарське право України»

Освіта

У 2000 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», та здобув кваліфікацію «економіста» (спеціаліст).
У 2003 році закінчив Київський університет туризму економіки і права за спеціальністю «Правознавство», та здобув кваліфікацію «юриста» (спеціаліст).
У 2017 році закінчив Полтавський інститут економіки і права ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю «Переклад», та здобув кваліфікацію «магістра з перекладу (англійська, німецька мова), викладача англійської, німецької мов».

Аспірантура

 • 2003-2005 рр.: ад’юнктура Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ.
 • Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень з 2005 року.
 • Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи (історично-правовий аспект)»

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 20 років

Адвокатська практика з 2008 р., свідоцтво

Знання мов

англійська, німецька.

Підвищення кваліфікації

 • Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 28.05.2016 р. Теми: «Роль Конституційного Суду України в забезпеченні демократичного суспільства в Україні», «Особливості застосування сімейного законодавства: недійсний шлюб, неукладений шлюб. Правові наслідки», «Право на справедливий судовий розгляд. Кримінальні аспекти. Актуальні питання адвокатської етики»
 • Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 24.09.2016 р. Теми: «Практика розгляду справ Вищою кваліфікаційною комісією суддів України», «Проблемні питання розподілу спільного майна подружжя та осіб, які не перебувають у шлюбі. Судова практика», «Практика застосування законодавства України про службові та корупційні злочини»
 • Стратегічна дискусія на тему «Захист прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, та прав їхніх клієнтів», організована Радою адвокатів Полтавської області та Всеукраїнською ГО «Асоціація адвокатів України» (тривалість 5 год.) (сертифікат від 11.10.2016 р.)
 • Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 11.03.2017 р. Теми: «Конституційні права і свободи та механізми їх захисту», «Адвокатська практика у сфері захисту інформаційних прав і свобод», «Участь адвокатів у захисті прав при здійсненні негласних слідчих дій»
 • Рада адвокатів Полтавської області. Сертифікат про участь у заходах підвищення кваліфікації від 31.03.2017 р. Теми: «Актуальні питання якості надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Актуальні питання організації надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Зміни у методиці обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», «Механізм оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів».
 • Курси підвищення кваліфікації в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 40 від 10.02.2017 р., тема: педагогіка вищої школи, психологія вищої школи, педагогічна майстерність викладача вищої школи.
 • Підвищення кваліфікації у Міжнародній літній школі «Покращення цифрових компетенцій у віртуальній освіті: виклики під час кризи» Університету прикладних наук Вайенштефана-Трісдорфа. З 22 серпня по 15 вересня 2022 року. Сертифікат учасника від 16.09.2022. 90 годин (3 кредити ECTS).
 • Онлайн курс на платформі Prometheus «Онлайн програма психологічної самодопомоги», сертифікат від 28.07.2022 (2 год.)
 • Вебінар «Актуальні питання захисту прав мігрантів та внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану» (2 год.) 21 жовтня 2022 р. ННІ права СумДУ. Сертифікат.
 • Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 7-29/07 від 30.05.2023 р. (150 год., 6 кредитів ЄКТС)
 • Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Дистанційний експрес курс “Основи текстології та розробки тестових завдань” червень 2023 (30 год., 1 кредит ЄКТС). Сертифікат.
 • Методичний тренінг з розвитку професійних компетентностей організаторів акредитаційних процедур ЗВО та гарантів освітніх програм "Основні тенденції розвитку акредитаційного процесу та кращі практики роботи галузевих експертних рад", 25-26 січня 2024 р., сертифікат СС00493014/000034-24 (30 год. / 1 кредит)

Стажування

Публікації

Має публікації наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки

Голова ради з якості вищої освіти спеціальності "Право",

гарант освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Факультети: