Дядик Тетяна Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

Доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 465

тел. (0532) 56 98 24

tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні дисципліни: «Економіка праці і соціально трудові відносини», "Економіка праці в аграрних формуваннях", "Брендинг", "HR-маркетинг", «Контролінг»


 

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 2000 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по обліку і фінансам (диплом ТА №11979764)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва ПДАА, 2010 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства (диплом 12 ДСК №200343)

Аспірантура

2001-2004 рр. – аспірантура Полтавської державної аграрної академії.
Кандидат економічних наук (диплом ДК № 027179 від 9 лютого 2005 року), 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Тема дисертації: «Конкурентоспроможність виробництва молока в умовах ринку»

Докторантура


Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 19 років, у т.ч. у ПДАА 19 років.

Підвищення кваліфікації

1. Підвищено кваліфікацію (Полтавський університет споживчої кооперації України ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 490073 від 12 травня 2009 р.).
2. Підвищено кваліфікацію (перепідготовка) (Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії) з спеціальності «Економіка підприємства» (диплом про перепідготовку  12 ДСК №200343 від 30 липня 2010 р.)
3. Підвищено кваліфікацію (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 911521 від 28 лютого 2014 р.).
4. Підвищено кваліфікацію (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000947-16 від 30 вересня 2016 р.), 108 год.
5. Підвищено кваліфікацію (Інститут післядипломної освіти ПДДА) за темою: «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва». Член громадського об’єднання «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» (Свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №69 від 28.11.2019 р.
Реєстраційний номер 358 від 24 травня 2018 р., 36 год)

6. Підвищено кваліфікацію (НУБІПУ ННІ неперервної освіти та туризму) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Впровадження інтерактивних методів навчання при вивченні дисциплін «Брендинг», «HR-маркетинг» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/011357-20 від 28 лютого 2020 р.). 90 год. (3 кредити).
7. Полтавська державна аграрна академія. Відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку. Сертифікат СС00493014/000280-21. Реєстраційний номер 280 поро участь з 24 по 25 лютого в науково-методичній конференції «Модернізація освітньої діяльності та  проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Доповідь: Модернізація освітніх технологій та освітніх програм – засіб підвищення ефективності освітнього процесу (12 год.).
8. Експерт з проведення акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. Сертифікат наданий НАЗЯВО через платформу масових відкритих онлайн курсів Prometeus від 16.04.2021 р. №86c9f2a01f36496fbc6fda99aa477e7a. (12 год.)
9. Конференція із співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge VII», присвячена створенню кейсів та впровадженню їх у навчальний процес. 26-27 серпня 2021 р. Сертифікат учасника (14 год.).
10. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти», 18 жовтня-26 листопада 2021 р. Одеса. Сертифікат про всеукраїнське підвищення кваліфікації «STEM-освіта та перспективи розвитку сучасної системи освіти» № ADV-181032-PSI dated 26.11.2021 р.  180 год. (6 кредитів).

11. Член Української асоціації маркетингу (Сертифікат №641 про членство в Українській асоціації маркетингу від 1 вересня 2021 року).

12. Цикл тренінгів «Lifecell digital academy» Української Асоціації Маркетингу. 18.11.-16.12.2021 р. Сертифікат №069 від 16 грудня 2021 р. (30 годин, 1 кредит).

Стажування


Участь у семінарах

Взяла участь у понад 70 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здобутки

1. Нагороджена грамотою за активну науково-педагогічну діяльність, громадську роботу, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника сільського господарства ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.М. Писаренком, 2006 р.
2. Нагороджена грамотою за сумлінну працю та з нагоди 50-річчя створення економічного факультету ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.М. Писаренком, 2010 р.
3. Отримана подяка від декану відділу економічних наук Варшавського аграрного університету (Польща) за організацію та проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток інтеграційних процесів в АПК».
4. Нагороджена грамотою за успіхи в науково-педагогічній діяльності, громадську активність, професіоналізм в роботі з нагоди професійного свята – Дня працівника сільського господарства ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.І. Аранчій, 2011 р.
5. Подяка за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняої науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Полтавської державнлї аграрної академії та високий професіоналізм ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.І. Аранчій, 17 травня 2019 р.

6. Нагороджена грамотою за сумлінну працю, значний особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу, плідну наукову діяльність та з нагоди відзначення 100-річного ювілею Полтавської державної аграрної академії, головою ПОР О. Біленьким, 2021 р.

 

Публікації

Має більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Список публікацій: 

Обов'язки

  • куратор академічних груп
  • координатор дистанційного навчання спеціальності Маркетинг
  • заступник директора ННІ економіки, управління, права та інформаційних технологій зі спеціальностей "Маркетинг", "Право", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Факультети: