Демиденко Леся Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Вчені звання: 

доцент. Атестат отримано у грудні 2014 року.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 476

тел. (0532) 56-98-24

e-mail: lesia.demydenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 14 вересня 1983 року.

1 вересня 2012 р. -  доцент кафедри економіки підприємства, а з 2.09.2019 р  - доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин;

1 вересня 2010 р. - 31 серпня 2012 р. - старший викладач кафедри економіки підприємства;

8 січня 2008 р.  - 31 серпня 2010 р. - асистент кафедри економіки підприємства.

Основні навчальні дисципліни: "Економіка підприємства", "Міжнародний туризм".

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта

У 2005 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю “Менеджмент організацій”, та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура

2005-2008 рр. – аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.04 – економіка та управілння підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2010 року. Тема дисертаційного дослідження: “Управління логістичними системами кормовиробництва”.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 13 років, у т.ч. у ПДАУ 13 років.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації


у 2019 р. в ПДАА отримано кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 67, ідентифікаційний номер 3057218188 від 28.11.2019 р.

30 вересня  2016 р. отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000938-16 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

У 2014 р. отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 911526 від 28.02.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». Реєстр.номер 369

У 2009 р. отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 490095 від 01.09.2009 р. в Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка. Реєстраційний номер - 120 ПК.

Публікації

Публікації: Має понад 50 публікацій наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Список публікацій: 

Обов'язки

Голова науково-методичної ради спеціальності "Міжнародні економічні відносини"

Координатор наукового гуртка кафедри – “Сучасний економіст”.

Координатор сайту кафедри.
Куратор здобувачів вищої освіти 3 курсу 1 групи спеціальності "Міжнародні економічні відносини" СВО "Бакалавр"

Факультети: