Боровик Тетяна Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

доцент кафедри маркетингу

Вчені звання: 

кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 462

e-mail:  tetiana.borovyk@pdaa.edu.ua;     borovyktv@gmail.com

тел. (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні дисципліни: "Логістика", "Логістичний менеджмент", "Маркетингова збутова політика", "Транспортна логістика", "Біржовий ринок".

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:

1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).

2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).

Освіта

У 2005 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю “Фінанси”, та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура

  • 2005-2008 рр.: аспірантура Полтавської державної аграрної академії.
  • Кандидат економічних наук наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з 2010 р.
  • Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток маркетингової діяльності плодоовочевих господарств на ринку органічної продукції”.

Докторантура


Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 13 років, у т.ч. у ПДАУ 13 років.

Підвищення кваліфікації

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000911-16 від 30 вересня 2016 р.) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Інноваційні технології при викладанні дисциплін: Маркетинг послуг. Міжнародний маркетинг. (108 год./ 3,5 кредити)
  • Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Тема: «Впровадження сучасних технологій навчання дисциплін з маркетингу» свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997/00618-18 від 25.06.2018 р. (150 год./ 5 кредитів).
  • Член громадського об’єднання «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» (Свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №60 від 28.11.2019 р.)

 

Участь у міжнародних проектах


Участь у семінарах

Взяла участь у понад 30 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здобутки


Публікації

Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.
 

Список публікацій: 

Обов'язки

заступник з наукової роботи кафедри маркетингу

координатор з репозитарію
координатор з дистанційного навчання

Факультети: