Дугар Тетяна Євгеніївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Контактна інформація: 

 

корпус № 4,  каб. № 461

e-mail: tetiana.dugar@pdau.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1996 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах).

Аспірантура

Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (1998-2003 рр.), спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій у сільському господарстві».

Досвід роботи

 • 19.07.1995 р. - 27.08.1996 р. - бухгалтер-касир ТОВ фірма «САНВІКТ», м. Полтава
 • 02.09.1996 р. – 03.01.1998 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 05.01.1998 р. – 19.08.1998 р. – головний бухгалтер ПП «ЛЕДІ», м. Полтава;
 • 01.09.1998 р. – 07.12.2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 08.12.2001 р. – 31.08.2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2003 р. – 31.08.2009 р. - старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2009 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. –  доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

 

 • 04.12.2016 р. - по теперішній час – головний бухгалтер Полтавська обласні громадська організація «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба», м. Полтава.

Підвищення кваліфікації в Україні

 • Полтавська державна аграрна академія. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 198 від 25 квітня 2009 р.
 • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Certified agricultural professional accountant (CAPA) Сертифікат Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК № 100073 від 10.11.2010 р.
 • Національна академія аграрних наук України ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 13/031 від 12 квітня 2013 р.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 429/2015 від 30 квітня 2015 р.
 •   ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс», м. Полтава. Повний курс навчання. Сертифікований фахівець з експлуатації та впровадження інформаційної системи (Універсал 7), Сертифікат № 12 від 10.11.2018 року.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009314-19, № 9314 від 5 квітня 2019 р. 
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0007806 от 1 февраля 2020 г.
 • Центр Освітнього консультування, ТОВ, м. Краків, Польща. 108 год., Сертифікат № KRA200111 від 27.01. 2020 р.
 •  Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 51-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Тема «Проблеми забезпечення якості вищої освіти та професійної мобільності випускників   спеціальності облік і оподаткування». Сертифікат № СС00493014//000277-20 (26-27 лютого 2020).
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Тема: Використання програми «Соната» для вирішення лабораторних завдань дисципліни «Комп’ютерний облік суб’єктів малого підприємництва». ПДАА, 24-25.02.2021 р. (Сертифікат СС004930114// 000277-21). 
 • Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Розвиток аграрного сектору економіки та сільських територій в умовах соціально-економічних трансформацій. Програма підвищення кваліфікації за напрямком: «Облік і оподаткування». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 130524046 від 24.05.2024 р. 

 

Здобутки

 • В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН.
 • У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри організації обліку та аудиту.
 • З 2018 р. – координатор групи Науково-консультаційного центру «Підготовка фахівців з обліку, фінансів та оподаткування за підтримки сучасних інформаційних технологій» на факультеті обліку та фінансів (на громадських засадах).
 • У 2018 р. отримано Сертифікат на право викладання навчальних курсів по роботі із КП М.Е.Doc. Реєстраційний № ПДА/В 002 від 26 листопада 2018 р.

Публікації

Обов'язки

Координатор по роботі із випускниками

Факультети: