Засідання регіонального наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла»

15 червня 2018 року відбулося засідання щорічного регіонального наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла» на базі інженерно-технологічного факультету Полтавської державної аграрної академії.

Відкрив семінар його керівник – завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА, доктор технічних наук, професор Горик Олексій Володимирович.

У роботі семінару взяли участь провідні науковці інженерно-технологічного факультету ПДАА, серед яких проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., доцент Костенко О.М.; доктор філософських наук, професор Шенгерій Л.М.; завідувач кафедри «Галузеве машинобудування», к.т.н., доцент Яхін С.В.; к.т.н., доцент Лапенко Г.О., к.т.н., доцент Арендаренко В.М., к.т.н., доцент Харак Р.М., к.т.н., доцент Прасолов Є.Я.,  к.ф.-м.н. Флегантов Л.О., к.т.н., доцент Іванов О.М., к.т.н., доцент Бурлака О.А., к.п.н., доцент Антонець А.В. та інші.

На семінарі виступили:
к.т.н. Ковальчук С.Б. із доповіддю «Напружено-деформований стан багатошарових композитних дисків на усталеному та перехідному режимах обертання»;


Брикун О.М. із доповіддю «Дослідження процесу дробоструминного очищення внутрішньої поверхні корпусних виробів типу тіл обертання».

Зазначені доповіді визвали жваву дискусію учасників семінару, за результатами якої було прийнято схвальне рішення.

Наприкінці семінару д.т.н, професор Горик О.В. запросив всіх присутніх та інших зацікавлених осіб  долучатися до співпраці з вирішення піднятих актуальних питань.


Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Діяльність: