Засідання Ради молодих вчених

18 лютого 2021 року за участю постійних членів Ради молодих вчених Полтавської державної аграрної академії під головуванням Зорі Світлани Петрівни, к. е. н., доц., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, відбулося її чергове засідання. З-поміж ключових питань, винесених на порядок денний, було затвердження звіту «Про підсумки проведення наукової роботи молодими вченими ПДАА за 2020 рік», формування пропозицій стосовно проведення соціологічного моніторингу стану та перспектив розвитку молодіжної науки, а також визначення перспективних напрямів діяльності Ради молодих вчених академії на поточний рік.

До участі у роботі засідання долучився проректор з науково-педагогічної, наукової роботи Горб Олег Олександрович, який наголосив на важливості залучення колективів молодих учених академії до участі у конкурсах наукових робіт на рівні країни та на міжнародній арені, організації заходів, спрямованих на підвищення наукової, інноваційної та громадської активності молодих учених, а також важливості публікацій статей молодими вченими у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science, як із метою самореалізації, так і підвищення персонального рейтингу та рейтингу академії загалом.

Аудиторія: 

Діяльність: