Захист звітів аспірантів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

20 червня 2022 року на Вченій раді факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва розглянуто та схвалено звіти здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Олега Усенка, Альони Сябро, Ірини Сарнавської та Юлії Карбан про виконання освітньо-наукової програми з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії. В результаті обговорення було прийнято рішення щодо затвердження звітів та атестування здобувачів.

Аудиторія: 

Діяльність: