Захист здобувачки вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії Ксенії Горб

28 квітня 2021 року у Полтавській державній аграрній академії відбувся захист дисертації здобувачки вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» Ксенії Олегівни Горб на тему «Ктеноцефальоз собак (поширення, діагностика та лікування)» (наукова керівниця – Валентина Олександрівна Євстаф’єва, д. вет. н., професорка, завідувачка кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи).

 

В академії була створена разова спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ксенії Горб на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» згідно з Наказом МОН України «Про створення спеціалізованої вченої ради» № 342 від 19.03.2021 року.

До складу ради увійшло 5 осіб: голова ради Андрій Замазій, д. вет. н., професор ПДАА; рецензенти Олег Кручиненко, д. вет. н., доцент ПДАА, і Сергій Кравченко, к. вет. н., доцент ПДАА; опоненти Юрій Приходько, д. вет. н., професор ХДЗВА, та Анатолій Антіпов, к. вет. н., доцент БНАУ.

За всю історію існування нашого закладу вищої освіти це був перший захист здобувача з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина», а тому така подія є знаковою як для факультету ветеринарної медицини, так і для закладу загалом, адже свідчить про високу досвідченість наукової керівниці дисертантки Валентини Олександрівни Євстаф’євої та надзвичайно потужний кадровий потенціал.

Загалом захід відбувся досить жваво, здобувачка глибоко володіла матеріалом, з гордістю представляла загалу положення, винесені на захист, вичерпно відповідала на поставлені запитання, що свідчить про здатність ЗВО готувати прекрасних фахівців.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: