Європейський досвід заради розвитку науки в Україні

2 червня 2021 року на факультеті ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії члени наукової делегації, до складу якої входили Єжи ЯСЬКОВСКІ, професор, габілітований доктор, директор Інституту ветеринарної медицини Університету Миколи Коперника в Торуні (Польща), та Павел СИСА, габілітований доктор, професор кафедри фундаментальних і доклінічних наук цього ж інституту, прочитали надзвичайно цікаву лекцію, яка була розрахована на здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії.

Почесні гості Полтавської державної аграрної академії у своїх доповідях докладно розповіли про особливості підготовки докторів філософії у Польщі, про те, яким чином ведеться підготовка, з яких компонентів вона складається, на що більше звертається увага при підготовці здобувачів, і яких вони очікують отримати науковців після закінчення навчання.

Окрім того, пани Єжи та Павел розповіли аспірантам факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії про особливості написання наукових статей до фахових видань європейських країн і видань, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, яку роль при цьому виконує керівник і заклад вищої освіти, в якому вони навчаються.

Слід зауважити, що надзвичайно цікавою та корисною для здобувачів була інформація про особливості участі аспірантів у грантових програмах різного рівня. Лектори детально та на прикладах розповіли, яким чином аспіранти в сусідній європейській країні мають змогу проводити наукові дослідження завдяки грантовим програмам, і що для цього вони роблять.

Аспіранти академії мали змогу поставити запитання науковцям та отримати вичерпні відповіді на них. Слід зазначити, що завдяки Світлані Сороковій (здобувачці вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії), яка була перекладачем на заході, мовного бар’єру учасники процесу не відчули.

 

Аудиторія: 

Діяльність: