Вітаємо з успішним проходженням акредитації ОПП Міжнародні економічні відносини першого (бакалаврського) рівня вищої освіти!

 

16 травня 2023 року відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості освіти, на якому було підтримано рішення про успішне проходження ПДАУ акредитації за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – д-р екон. наук, проф. Шкурупій О. В.).


Полтавський державний аграрний університет успішно пройшов усі етапи процедури акредитації освітньо-професійної програми та отримав сертифікат про акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти строком дії до 2028 року.


Вітаємо професорсько-викладацький колектив кафедри економіки та міжнародних економічних відносин з успішним проходженням акредитації освітньо-професійної програми!