Відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні трансформації сучасного суспільства»

10 лютого відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні трансформації сучасного суспільства» з нагоди 100-річчя Полтавської державної аграрної академії.

Співорганізатори заходу – Полтавська державна аграрна академія, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. У конференції, яка відбулася в змішаному форматі (онлайн та очно), взяли участь 31 учасник.

З вітальним словом виступила ректор Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Аранчій Валентина Іванівна, яка привітала учасників конференції з початком її роботи і відзначила, що цей науково-практичний захід об’єднав наукову спільноту з 12 закладів вищої освіти: Полтавської державної аграрної академії, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету культури і мистецтв, Міжрегіональної академії управління персоналом, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», Полтавського університету економіки і торгівлі, Херсонського національного технічного університету, Дніпровського державного технічного університету, Одеського національного політехнічного університету, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку Полтавської державної аграрної академії, доктор історичних наук, професор Шаравара Тамара Олексіївна побажала усім учасникам конференції – знаним в Україні та поза її межами науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, державним службовцям, практикам – плідної роботи, конструктивної дискусії та нових наукових звершень.

Декан факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень, кандидат економічних наук, професор Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна відзначила, що науково-практична конференція – це чудова нагода обговорити суспільно-політичні зрушення на глобальному та локальному рівнях, окреслити шляхи модернізації політичної системи.

Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, кандидат філологічних наук, доцент Сизоненко Наталія Миколаївна зазначила, що тема конференції є актуальною, суспільно-політичні зміни, свідками яких ми є, потребують ґрунтовного наукового аналізу й фахової дискусії.

Робота наукового заходу здійснювалася за такими напрямами:

1. Політичні інститути і політичні системи світу: динаміка змін.

2. Політична освіта в контексті сучасних викликів.

3. Ціннісно-світоглядні аспекти політичних трансформацій.

4. Соціально-економічні аспекти трансформацій інформаційного суспільства.

5. Міжнародні відносини в епоху глобалізації.

6. Геополітичний і безпековий виміри європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час відеоконференції виступили 8 промовців. Доповіді були цікавими й різноплановими, висвітлювали низку тісно взаємопов’язаних аспектів політичних трансформацій суспільства – освітньо-управлінських, інформаційних, гендерних, економічних.

Професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, доктор політичних наук, професор Некряч Анастасія Іванівна у своїй доповіді розкрила основні політико-управлінські підходи до підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти.

Професор кафедри теорії держава і права та конституційного права Навчально наукового-інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук в галузі політології, доцент Медвідь Федір Михайлович звернув увагу на основні трансформаційні процеси політичної системи в умовах становлення правової держави в Україні.

Професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, доктор історичних наук, професор Якименко Микола Андрійович ознайомив учасників конференції з політикою царського уряду Російської імперії щодо трудових мігрантів в умовах реформ 1861 – 1917 рр.

Доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, кандидат політичних наук, доцент Приходько Сергій Миколайович відзначив важливість запровадження в Україні системи електронного голосування та навів приклади країн, котрі ефективно використовують подібні системи.

Здобувач вищої освіти СВО бакалавр спеціальності «Політологія» Полтавської державної аграрної академії Сидоренко Федір Станіславович висвітлив основні тенденції виборчої кампанії на місцевому рівні (у м. Полтава) та вплив на перебіг кампанії нових інформаційних технологій.

Здобувач вищої освіти СВО бакалавр спеціальності «Економіка» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Долгов Владислав Олегович зосередив увагу на інноваційному підході до ведення бізнесу, ознайомив учасників конференції з результатами анкетування серед представників сучасних підприємств Полтавської області щодо впровадження інновацій.

Цікавою для всіх учасників була доповідь директора Яреськівського народного краєзнавчого музею Дзюби Наталії Анатоліївна, яка висвітлила націоналістичні парадигми зображення села Яреськи у фільмі О. Довженка «Земля».

Доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії, кандидат історичних наук, доцент, магістр з політології Макарець Світлана Володимирівна проаналізувала основні причини гендерної асиметрії в політиці з урахуванням суспільних поглядів.

Учасники конференції відзначили, що подібний захід – це своєрідний майданчик для обміну досвідом і апробування результатів наукового пошуку.

Щиро дякуємо учасникам конференції за продуктивну роботу і фаховий аналіз наукових проблем!

Бажаємо творчого натхнення та підкорення нових наукових вершин!

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: