Проведення переддипломної практики студентів

 

Практична підготовка студентів є невіддільною складовою для успішного здійснення професійної діяльності майбутніми фахівцями. Особливо це питання актуальне для здобувачів вищої освіти за ОПП Інформаційні управляючі системи спеціальності 126 Інформаційні системи та технології.

Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих уже не перший рік є базою для проведення різних видів практик для студентів, які навчаються за ІТ-профілем.

Протягом травня 2023 року здобувачі вищої освіти за ОПП Інформаційні управляючі системи спеціальності 126 Інформаційні системи та технології будуть закріплювати свої практичні навички під час проходження переддипломної практики. Зокрема, студенти ознайомляться зі спеціалізованим програмним забезпеченням і технічним оснащенням мережі ПДАУ, структурою АСУ ПДАУ, особливостями налагодження безперебійної роботи комп’ютерної техніки та впровадження сучасних технологій, способами передачі інформації тощо.

Набуті компетентності студенти зможуть успішно використовувати у процесі своєї професійної діяльності.

 

 

   

 

   

Діяльність: