Педагогічна майстерність передусім

Упродовж 26–30 квітня 2021 року науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії – Валентина Євстаф’єва, д. вет. н., професорка, Леонід Корчан, к. вет. н., доцент, Світлана Михайлютенко, к. вет. н., доцентка, Наталія Щербакова, к. вет. н., доцентка, Віталій Мельничук, к. вет. н., доцент, Сергій Передера, к. вет. н., доцент, Жанна Передера, к. вет. н., доцентка, – пройшли онлайн І етап підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності «Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)».

Розробники запропонованої програми – надзвичайно талановиті науковці та педагоги Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: Зоя Рябова, д. пед. н., професорка, В’ячеслав Супрун, к. е. н., доцент, Вікторія Пугач, к. політ. н., доцентка.

Програма підвищення кваліфікації була досить насиченою і складалась із надзвичайно потужного лекційного матеріалу, тематичних дискусій, семінарських і практичних занять. Усі учаснику події мали змогу під час дискусій і практичних занять обговорити важливі питання освітянського процесу, зокрема професійного розвитку працівників освіти в умовах реформ і використання інноваційних маркетингових комунікацій в освіті; управління людськими ресурсами в системі освіти та академічної доброчесності; психологічного забезпечення розвитку професіоналізму педагогічних (науково-педагогічних) працівників вищої школи та провідні питання дидактики вищої школи. Особлива увага в умовах сьогодення була приділена питанням цифровізації освіти, зокрема було надано інформацію про електронні відкриті системи у науковій та педагогічній діяльності. У змісті програми органічно поєднувались теоретичні знання і практичні навички, що дає змогу ефективно виконувати власні професійні обов’язки.

Працюючи з групою однодумців, щоденна та звичайна, на перший погляд, робота перетворилася на цікавий процес підйому сходинками педагогічної майстерності. Цей шлях був досить цікавим, корисним і по-своєму неповторним. Кожен учасник розширив власний кругозір і здобув нові знання, можливості та найголовніше – цінний досвід.

 

Аудиторія: 

Діяльність: