Партнерство має значення

Кафедра публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету постійно розширює партнерські зв’язки задля поліпшення забезпечення практичної компоненти ОПП і підвищення якості освіти загалом. Викладачі кафедри на основі Договору про співробітництво з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) залучаються до реалізації окремих програм підвищення кваліфікації, а завідувачка кафедри д-р держ. упр., професорка Лозинська Т. М. бере участь у роботі навчально-методичної ради Центру та розробленні програм підвищення кваліфікації.

20 січня 2021 року відбулося перше засідання навчально-методичної ради Центру у форматі онлайн-офлайн, на порядку денному якого були такі питання:

  1. Підсумки діяльності Центру за 2020 рік та основні напрями роботи у 2021 році – навчально-організаційна та навчально-методична.
  2. Цілі у сфері якості на 2021 рік.
  3. Шляхи співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, асоціацій органів місцевого самоврядування, навчальних закладів у галузі підвищення кваліфікації публічних службовців.
  4. Затвердження плану роботи навчально-методичної ради Центру на 2021 рік.
  5. Затвердження навчально-методичних матеріалів.

Лозинська Т. М. внесла пропозиції щодо подальшої співпраці між університетом і Центром, зокрема підвищення кваліфікації викладачів, реалізації спільних наукових проектів та видання навчально-методичної літератури, також висловила подяку директору Центру Осипенко Н. М. за участь у підготовці проекту ОНП «Публічне управління та адміністрування».

Сподіваємося, що ділова приязна атмосфера співпраці допоможе реалізувати всі намічені амбітні плани у сфері підготовки фахівців публічного управління та адміністрування.

 

Аудиторія: 

Діяльність: