Особливості реалізації державної регіональної політики в умовах воєнного стану

 

12 вересня 2023 року відбулася гостьова лекція голови Полтавської районної державної військової адміністрації Романова Дмитра для здобувачів вищої освіти за ОПП Політологія, ОПП Місцеве самоврядування, ОПП Зв’язки з громадськістю, ОНП Публічне управління та адміністрування в межах освітнього компонента Регіональне управління. На лекції також були присутні науково-педагогічні працівники кафедр публічного управління та адміністрування, гуманітарних і соціальних дисциплін: Лозинська Т. М., д. держ. упр., завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування, Некряч А. І., д. політ. наук, професорка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, Сердюк О. І., к. е. н., професорка кафедри публічного управління та адміністрування, Мац Т. П., к. е. н., доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, Мирна О. В., к. е. н., доцентка кафедри публічного управління та адміністрування, Панасенко Н. Л., к. е. н., доцентка кафедри публічного управління та адміністрування.

Полтавська районна військова адміністрація забезпечує владну вертикаль, яка допомагає країні вистояти, і водночас турбується про збереження вже вибудованої децентралізованої системи публічного врядування.

 

Дмитро Романов під час лекції висвітлив основні напрями роботи державної  адміністрації в умовах воєнного стану, звернувши особливу  увагу на  взаємодію, координацію діяльності всіх місцевих гілок влади, громадських організацій, згуртованості громад, приватного сектора. Окремо зупинився на діяльності волонтерів і їхньої безпосередньої участі в налагодженні безперебійної допомоги нашим захисникам. Проте зауважив, що робота військових державних адміністрацій не є і не має бути публічною, що пов’язано з нерозголошенням їхніх рішень щодо обороноздатності населених пунктів. Тож багато питань вирішуються в тиші.

 

Голова Полтавської районної державної військової адміністрації також зазначив, що на місцевому рівні були ухвалені Програми цифрового розвитку, але вважати, що вони реалізуються повною мірою, поки що зарано.

 

Предметом обговорення під час гостьової лекції стала проблема низького рівня активності та залученості громадськості до діалогу з органами влади. Громадяни звертаються до органів влади передусім із соціальних питань. Спікер наголосив, що  на сучасному етапі важливо залучати до роботи молоде покоління фахівців, максимально сприяючи їхньому кар’єрному  зростанню і  наданню соціальних гарантій.

 

Однозначною була позиція лектора щодо форм та інструментів управління після перемоги: забезпечення спільної узгодженої роботи на всіх рівнях управління місцевої влади з усіма суб’єктами, які здійснюють свою діяльність  у межах району, неприпустимість протистояння або суперництва; формування довіри населення владі, а це – ключ до розбудови самодостатніх і спроможних регіонів.

 

Живий діалог посадовця зі здобувачами вищої освіти сприяв формуванню їхніх навичок soft skills, а також таких компетентностей, як здатність спілкуватися державною мовою і взаємодіяти на міжособистісному рівні, спроможність налагоджувати зовнішню комунікацію, аналізувати й обробляти інформацію з різних джерел. Студенти цікавились думкою професіонала щодо результатів проведеної децентралізації влади; у яких напрямах нині територіальні громади демонструють найбільш позитивні результати та чи залучений до процесу управління приватний і бізнесовий сектори; які інвестиційні проєкти нині реалізовуються; перспективи повернення внутрішньо переміщених осіб тощо.

 

Висловлюємо щиру подяку Дмитру Романову за цікаву й змістовну лекцію, конструктивний діалог, корисну інформацію, можливість поспілкуватися зі справжнім фахівцем-практиком!