Науково-методична робота кафедри галузевого машинобудування

Нещодавно, згідно з рішенням вченої ради ПДАУ від 16.05.2022 р., творчий доробок науково-педагогічних працівників інженерно-технологічного факультету поповнився навчальним посібником – Фролов Є. А., Біловод О. І., Попов С. В., Келемеш А. О., Попова Ю. О. Технологічне забезпечення оснащенням гнучких виробничих систем механообробного виробництва: навчальний посібник. Полтава: ПП «Астрая», 2022. 130 с.

У роботі викладено основні тенденції розвитку технологічного оснащення, наведено нові види оборотного технологічного оснащення, приділено увагу засобам його механізації і автоматизації для гнучких виробничих систем механообробного виробництва.

Навчальний посібник рекомендується для здобувачів вищої освіти, аспірантів, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників для набуття знань, а також підвищення рівня професійної кваліфікації у галузі знань «Механічна інженерія» за спеціальностями «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка

Авторський колектив висловлює щирі слова вдячності рецензентам – завідувачу кафедри сільсько¬господарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету доктору технічних наук, професору Миколі СВІРЕНЮ, раднику ректора із забезпечення якості освіти НАУ імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» доктору технічних наук, професору Юрію ВОРОБЙОВУ, завідувачу кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАУ доктору технічних наук, професору Олексію ГОРИКУ за позитивну оцінку праці та рекомендацію до друку.

Аудиторія: 

Діяльність: