Науковцями кафедри загальнотехнічних дисциплін опублікована чергова стаття у міжнародному журналі Mechanics of Composite Materials

Нещодавно у світ вийшов цьогорічний 5-й випуск міжнародного наукового журналу «Mechanics of Composite Materials» (англомовна версія журналу «Механика композитних материалов», Латвія). Журнал Механика композитних материалов започаткований ще у 1965 році Латвійською Академією наук і висвітлює результати оригінальних експериментальних та теоретичних досліджень властивостей і поведінки композитних матеріалів. Англомовне перевидання журналу видавництвом Springer US під назвою «Mechanics of Composite Materials» включене до великої кількості міжнародних реферативних баз, зокрема Scopus.

Історія публікацій журналу налічує загалом 320 номерів у 54-х томах і до останнього номеру включена стаття «Elasticity Theory Solution of the Problem on Bending of a Narrow Multilayer Cantilever with a Circular Axis by Loads at its End» співробітників кафедри загальнотехнічних дисциплін ПДАА д.т.н. Горика О.В. та к.т.н. Ковальчука С.Б.

Варто відмітити, що це вже друга стаття у цьому журналі і третя серед міжнародних наукових публікацій науковців кафедри, що вийшли у 2018 році. Так, на початку року у 2-у випуску журналу Mechanics of Composite Materials вийшла стаття «Elasticity Theory Solution of the Problem on Plane Bending of a Narrow Layered Cantilever Beam by Loads at Its Free End, A.V. Goryk, S.B. Koval’chuk», а восени цього року у 3-у випуску журналу Strength of Materials (англомовне перевидання журналу «Проблеми міцності», ІПМ ім. Г.С. Писаренка НАНУ) вийшла стаття «Solution of a Transverse Plane Bending Problem of a Laminated Cantilever Beam Under the Action of a Normal Uniform Load, A.V. Gorik, S.B. Koval’chuk».

Згадані статті висвітлюють результати теоретичних досліджень, проведених Ковальчуком С.Б. та Гориком О.В. протягом останніх 2-х років у межах НДР «Дослідження механіки деформування стержнів композитної структури із плоскою віссю довільної форми» (номер держреєстрації 0117U004519). Загалом у межах даної теми вже опубліковано 6-ть статей (3-и у фахових виданнях України і 3-и у провідних міжнародних виданнях, включених до баз Scopus, Web of Science), ще 7-м статей вже перебувають на різних стадіях розгляду у редакціях міжнародних та вітчизняних провідних наукових видань, окремі результати доповідались на різних наукових заходах, серед яких і виїзна наукова сесія Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» при Відділенні механіки НАНУ.

Загалом науковцями кафедри загальнотехнічних дисциплін протягом 2017-18 років проведено велику наукову роботу і вже зроблений вагомий доробок на наступний 2019 рік, що безумовно заслуговує високої оцінки і побажання творчої наснаги для майбутніх наукових звершень.

 

Заступник завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін

з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент, Антонець А.В.

 

Діяльність: