Міжнародне підвищення кваліфікації НПП на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні»

Викладачі факультету ТВППТ Віктор Слинько і Богдан Шаферівський з 03 по 10 квітня 2023 року пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) науково-педагогічних працівників на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща).
Програма підвищення кваліфікації передбачала виконання навчального навантаження і становила 1,5 кредити ЄКТС (45 годин). Під час вебінару розглядалися такі тематики: академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні, сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів), ефективні політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні, академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти.
У результаті опрацювання навчальних матеріалів викладачі розвинули професійні компетентності, набули нових навичок комунікації та ознайомились з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання положень академічної доброчесності в освітньому процесі при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD).

   

Діяльність: